Новини и обяви
Начало > Новини и обяви


Инвентаризация на делата в Районен съд Червен бряг

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В периода от 24 юли 2017 г. до 01 август 2017 г. включително в Районен съд - Червен бряг ще се извърши извънредна инвентаризация на делата в деловодствата на съда. По време на инвентаризацията съдебните деловодители ще съставят описи на всички висящи дела по състави. В тази връзка в посочения период справките по делата ще се извършват само във времето от 13:00 часа до 16:30 часа всеки работен ден. С оглед огромните усилия, които деловодителите трябва да положат, за да приключат в срок описването на делата, моля гражданите и адвокатите да проявят разбиране.

 

 АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                   НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД ЧЕРВЕН БРЯГ:

                                                                                                                                                      (Виолета Николова)

Районен съд Червен бряг

24.7.2017 15:00 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред