Актуални новини

     Благотворителността е неизменна част от работата на магистратите и служителите ...
          Районен съд Червен бряг продължава  и през ...

Новини и обяви
Начало > Новини и обяви


Обучението на тема „Специализирано изслушване на деца жертви и свидетели на престъпление“ бе проведено в Районен съд - Червен бряг

На 29.11.2017 г. в Районен съд – Червен бряг бе проведено първото по рода си съвместно обучение, организирано съвместно от РС-Червен бряг, РП-Червен бряг и РУ – Червен бряг със съдействието на Института по психология към МВР.

В обучението на тема  „Специализирано изслушване на деца жертви и свидетели на престъпление“ взеха участие съдии и служители от Районен съд – Червен бряг, административния ръководител на Районна прокуратура – Червен бряг, разследващи полицаи  и служители от сектор „Криминална полиция” в  РУ – Червен бряг при ОД на МВР-Плевен.

Лектори и обучители бяха Галя Крумова и Луна Маринова от сектор „Лаборатория“ МВР – Плевен, които представиха различни подходи  и начини за водене на разпит, изслушване и комуникация с  малолетни и непълнолетни – жертви или свидетели на престъпление или друго обществено опасно деяние.

Психолозите на МВР  дадоха редица препоръки за положително взаимодействие с дете свидетел, а разследващите полицаи, прокурорът от РП-Червен бряг и съдиите от РС-Червен бряг се включиха с примери от своята практика като по този начин обмениха опита и знанията си.

            Чрез обучението се обединиха усилията на част от представителите на службите, отговорни за закрилата на децата в риск – полиция,  прокуратура и съд, в един общ мултидисциплинарен подход, насочен от една страна към набавяне на достатъчно и надеждна информация  от детето – жертва или свидетел на престъпление, а от друга –към намаляване риска от повторно травмиране на детето в съответствие с чл. 3 и чл. 24 от Конвенцията за правата на детето  и чл. 8 от Факултативния протокол към КПД. Представителите на отделните звена се обединиха около правилото, че водещо в работата на правораздавателните органи следва да е защита най-добрия интерес на детето.

 

Районен съд Червен бряг

01.12.2017 04:00 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред