Новини и обяви
Начало > Новини и обяви


Нов съдия встъпи в длъжност в Районен съд – Червен бряг

Нов съдия встъпи в длъжност в Районен съд – Червен бряг

С решение  по протокол № 48/21.11.2017г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение на основание чл.160 вр. чл. 243 от Закона за съдебната власт Катя Николова Велисеева – младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново  да бъде назначена на длъжност „съдия” в Районен съд Червен бряг.

На 01.12.2017г. от 11.00 часа в сградата на Районен съд – Червен бряг, в присъствието на магистрати и съдебни служители,  се състоя церемонията по встъпване в длъжност на съдия Катя Николова Велисеева.  

Съдия Катя  Велисеева  е родена в гр.Дряново. Завършила е специалност „Право” във ВТУ „ Св.Св.к Кирил и Методий”. Работила е като юрисконсулт  в  търговски дружества, а през 2014г.  е започнала работа в съдебната система.  С протокол № 26/20.06.2017г. на основание чл.196, т.1 от закона за съдебната власт при предварителното атестиране в Окръжен съд – Велико Търново е получила комплексна оценка „Много добра”.  Семейна, с едно дете.

Районен съд Червен бряг

01.12.2017 04:00 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред