Новини и обяви
Начало > Новини и обяви


Среща – беседа на тема „Проблеми при връчване на призовки, съобщения и съдебни книжа и запознаване с промени в ГПК и НПК“ бе проведена в Районен съд – Червен бряг

На 19.12.2017 г. в Районен съд – Червен бряг бе проведена първата по рода си среща - беседа, организирана  от РС-Червен бряг с кметове на населени места и длъжностни лица, които осъществяват функциите по призоваване в Община Червен бряг на тема „Проблеми при връчване на призовки, съобщения и съдебни книжа и запознаване с промени в ГПК и НПК“.

Административният ръководител – Председател на Районен съд – Червен бряг съдия Виолета Николова разясни пред аудиторията основните правила в процеса на призоваване, за да се гарантира своевременното, правилно и законосъобразно връчване на съдебни книжа. Бяха разгледани различни казуси от практиката на длъжностите лица, осъществяващи призоваването в населените места от Общината.

На представителите на всички кметства бяха предоставени практически материали, улесняващи работата им с цел подобряване взаимодействието с органите на съдебната власт.

  

Районен съд Червен бряг

20.12.2017 04:30 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред