Новини и обяви
Начало > Новини и обяви


Лекция на тема „Трафик на хора”

Лекция  на тема „Трафик на хора” в ТГ „Васил Априлов” – Червен бряг

 

    На 19.02.2019 г. в Търговска гимназия „Васил Априлов” – Червен бряг, в рамките на Образователната програма на Висш съдебен съвет „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” бе изнесена лекция на тема „Трафик на хора”, на ученици от X и XI клас.

    Лекторите Административният ръководител на Районен съд – Червен бряг Виолета Николова и съдебният деловодител при същия съд Ценка Данчева представиха темата, като разясниха на младежите нормативната уредба, елементите на трафика и неговата същност,  уязвимите групи, видовете трафик, разликата с незаконното преминаване  на границата на държавата и начините децата да се предпазят.

    По време на лекцията интересът на учениците беше голям и те взеха активно участие, като задаваха своите въпроси.

    Темата бе завършена с видеофилм по действителен случай  „ Едно момиче от Благоевград“ с разказ за непълнолетно момиче жертва на престъплението .

    Трафикът на хора е определян като съвременно робство и представлява сериозно престъпление, свързано с експлоатацията на хора, които биват третирани като стока за продан.

    Транснационалният характер на явлението изисква обединените усилия на всички ангажирани с проблема институции на национално, регионално и международно ниво.

    Мисията от Районен съд – Червен бряг и за в бъдеще ще бъде да дава информация както за законите, така и за казуси и практически ситуации с цел да се предотврати извършването на престъпления и да се предпази най-ценното богатство на България - децата.

 

 

РС Червен бряг

20.2.2019 09:00 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред