Новини и обяви
Начало > Новини и обяви


Лекции на тема „Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури, органи, които могат да им предложат подкрепа и защита“

        

 Районен съд Червен бряг продължава  и през 2019г. да участва в Образователната програма  „Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища“.

През учебната 2018/2019г. съвместно Търговска гимназия „Васил Априлов“ – гр.Червен бряг и Районен съд Червен бряг  ще продължат обединените си усилия насочени към превенция и повишаване на информираността на младежите за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България.

На 20 март 2019 г. в сградата на училището съдия Виолета Николова, съдебния деловодител Ценка Данчева  и Ивайло Цанов от Детска педагогическа стая при РУ на МВР град Червен бряг, представиха под формата на презентация и беседа темата „Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури, органи, които могат да им предложат подкрепа и защита“ . За учениците от X и XI клас беше интересно да научат кои са институциите, защитаващи правата им, по какъв начин и към кого трябва да се обърнат, за да получат необходимата грижа и защита. Интерес представляваше и снимковия материал на създадените в по-големите градове от страната „сини стаи“, целящи гарантиране на най-важния принцип на детското правосъдие – зачитане  висшите интереси на детето.

На учениците бяха  раздадоха и брошури, предоставени по програмата от Висшия съдебен съвет с цел обогатяване на правната им грамотност и  култура, повишаване степента на спазване на законите и постигане на разбираемо, и отворено към обществото правосъдие, водещо до повишаване на доверието в съдебната система на младите хора на България.

 

РС Червен бряг

22.3.2019 08:00 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред