Актуални новини

Районен съд - Червен бряг има нова интернет страница https://chbryag-rs.justice.bg Уведомяваме ви, ...
  През учебната 2019-2020 година Районен съд град Червен бряг продължава участието си в Образователната ...

Новини и обяви
Начало > Новини и обяви


Образователната програма „Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища“

 

През учебната 2019-2020 година Районен съд град Червен бряг продължава участието си в Образователната програма  „Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища“ съвместно с ПГМЕТ „Девети май“ град Червен бряг. Тя се реализира съвместно с Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката с цел повишаване на информираността на младите хора и изграждане на съзнание за отговорност, личен избор и увереност към правораздавателната система в България.

Аудиторията към която е насочено обучението през настоящата учебна година са учениците от X и XI клас на Гимназията.

Началото бе поставено с лекция, изнесена  на 18.11.2019г. от лектор съдия Йохан Дженов  и  наставник Мария Борисова – съдебен архивар на тема „Разпределение на властите според Конституцията на Република България“. 

На 25.11.2019 г. Административния ръководител на РС-Червен бряг г-жа Виолета Николова  и Ценка Данчева-съдебен деловодител и служител  по сигурността на информацията представиха пред двата класа материал на тема „Професиите съдия, прокурор, следовател“ и запознаха непълнолетните със статута на магистратите. 

На учениците бяха  раздадоха и брошури, предоставени от Висшия съдебен съвет по програма „Съдебна власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища“.

Изключителен интерес предизвикаха служебните облекла на магистратите, които бяха ползвани за кратко от младежите - бъдещи съдии и прокурори.

Чрез лекциите, които  ще се изнасят  от двата екипа на Районен съд Червен бряг през 2019-2010г. учебна година под формата на дискусии, разговори, ролеви игри, слайдове и използване на нагледни материали, се цели мотивиране и  промяна в насоката на мислене на бъдещето поколение към спазване на законите и по-добро познаване на институциите в съдебната власт.

 

 

             

 

РС - Червен бряг

26.11.2019 10:00 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред