Актуални новини

Районен съд - Червен бряг има нова интернет страница https://chbryag-rs.justice.bg Уведомяваме ви, ...
  През учебната 2019-2020 година Районен съд град Червен бряг продължава участието си в Образователната ...

Март 2018
Начало > СЪДЕБНИ АКТОВЕ > Съдебни актове 2018 > Граждански дела 2018 > Март 2018

Районен съд - Червен Бряг - съдебни актове, подлежащи на публикуване

Районен съд - Червен Бряг
Справка за съдебните актове
по ГРАЖДАНСКИ дела, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2018г. до
31.3.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 735/2016

Делба

С.Н.К.

Й.П.С.,
В.П.Й.,
И.П.С.,
Ц.Н.К.,
С.Й.П.,
С.П.Й.К.

Докладчик:
ВИОЛЕТА Г. НИКОЛОВА

Решение от 2.3.2018г.

2

Гражданско дело No 673/2017

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

А.Д.С.

Д.Ц.М.,
Т.Г.М.

Докладчик:
ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ

Решение от 6.3.2018г.

3

Гражданско дело No 1006/2017

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

И.Н.И.

Н.В.К.

Докладчик:
ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ

Решение от 6.3.2018г.

4

Гражданско дело No 1132/2017

Искове за развод и недействителност на брака

С.И.П.

Л.В.П.

Докладчик:
ЙОХАН М. ДЖЕНОВ

Решение от 6.3.2018г.

5

Гражданско дело No 155/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ - ДИРЕКТОР

 

Докладчик:
ВИОЛЕТА Г. НИКОЛОВА

Решение от 6.3.2018г.

6

Гражданско дело No 1095/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД

А.Т.И.

Докладчик:
ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ

Решение от 7.3.2018г.

7

Гражданско дело No 143/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ - ДИРЕКТОР

 

Докладчик:
ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ

Решение от 7.3.2018г.

8

Гражданско дело No 59/2017

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

М.И.М.

С.И.М.,
Г.Ц.М.

Докладчик:
ЙОХАН М. ДЖЕНОВ

Решение от 8.3.2018г.

9

Гражданско дело No 1145/2017

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Ф.А.В.

П.И.П.

Докладчик:
ВИОЛЕТА Г. НИКОЛОВА

Решение от 8.3.2018г.

10

Гражданско дело No 1104/2017

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

С.М.М.

М.И.П.

Докладчик:
ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ

Решение от 9.3.2018г.

11

Гражданско дело No 6/2017

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН - ЕАД

М.П.С.

Докладчик:
ЙОХАН М. ДЖЕНОВ

Решение от 12.3.2018г.

12

Гражданско дело No 877/2017

Искове за развод и недействителност на брака

Ч.Н.Т.

В.Д.Т.

Докладчик:
ЙОХАН М. ДЖЕНОВ

Решение от 12.3.2018г.

13

Гражданско дело No 135/2018

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

Д.Н.П.

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

Докладчик:
ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ

Определение от 14.3.2018г.

14

Гражданско дело No 784/2017

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

А.И.И.

Ц.С.М.

Докладчик:
ЙОХАН М. ДЖЕНОВ

Решение от 16.3.2018г.

15

Гражданско дело No 10/2018

Искове за развод и недействителност на брака

Р.С.Д.

Д.А.Д.

Докладчик:
ЙОХАН М. ДЖЕНОВ

Решение от 16.3.2018г.

16

Гражданско дело No 13/2018

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Е.К.П.

В.Ц.И.

Докладчик:
ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ

Определение от 28.3.2018г.

17

Гражданско дело No 165/2018

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

В.Д.Н.

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

Докладчик:
ВИОЛЕТА Г. НИКОЛОВА

Решение от 28.3.2018г.