Контакти
Начало > Контакти

РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ

Адрес:

гр.Червен бряг, ул."Екзарх Йосиф" № 6

E-mail: chbryag-rs@justice.bg

Председател на Районен Съд                                                тел      (0659) 9 30 09

Държавен съдебен изпълнител                                                                           (0659) 9 30 09

Съдия по вписванията                                                                         (0659) 9 22 81 / 9 30 09

Административен секретар                                                                 (0659) 9 30 09

Административен секретар  - факс                                                   (0659) 9 23 26

Главен счетоводител                                                                           (0659) 9 30 09

Системен Администратор                                                                     (0659) 9 30 09

Наказателно деловодство                                                                  (0659) 9 30 09

Гражданско деловодство                                                                   (0659) 9 30 09