Актуални новини

Районен съд - Червен бряг има нова интернет страница https://chbryag-rs.justice.bg Уведомяваме ви, ...
  През учебната 2019-2020 година Районен съд град Червен бряг продължава участието си в Образователната ...

Ноември 2018
Начало > СЪДЕБНИ АКТОВЕ > Съдебни актове 2018 > Граждански дела 2018 > Ноември 2018

Районен съд - Червен Бряг - съдебни актове, подлежащи на публикуване

Районен съд - Червен Бряг
Справка за съдебните актове
ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА, подлежащи на публикуване
за периода от 1.11.2018г. до 2
9.11.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 235/2018

Искове за трудово възнаграждение

П.Ц.П.

ТРАНСКИЛИЪР ЕООД

Докладчик:
ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ

Решение от 1.11.2018г.

2

Гражданско дело No 408/2018

Искове за развод и недействителност на брака

В.Л.К.

Л.К.К.

Докладчик:
ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ

Решение от 2.11.2018г.

3

Гражданско дело No 801/2018

Искове по ЗОДОВ

М.И.Н.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ

Докладчик:
ЙОХАН М. ДЖЕНОВ

Решение от 2.11.2018г.

4

Гражданско дело No 551/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Л.Г.

И.В.В.

Докладчик:
ЙОХАН М. ДЖЕНОВ

Решение от 5.11.2018г.

5

Гражданско дело No 687/2018

Искове за развод и недействителност на брака

С.Д.П.

Г.Д.П.

Докладчик:
ВИОЛЕТА Г. НИКОЛОВА

Решение от 5.11.2018г.

6

Гражданско дело No 811/2018

Искове за развод и недействителност на брака

Д.Й.Б.

М.И.Б.

Докладчик:
ЙОХАН М. ДЖЕНОВ

Решение от 5.11.2018г.

7

Гражданско дело No 477/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Я.П.В.

Р.Д.Д.

Докладчик:
ЙОХАН М. ДЖЕНОВ

Решение от 12.11.2018г.

8

Гражданско дело No 806/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

М.С.А.

Й.Ц.Н.

Докладчик:
ЙОХАН М. ДЖЕНОВ

Решение от 12.11.2018г.

9

Гражданско дело No 810/2018

Искове по КЗ

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД ГР. СОФИЯ

В.К.К.

Докладчик:
ЙОХАН М. ДЖЕНОВ

Решение от 13.11.2018г.

10

Гражданско дело No 985/2018

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Ц.Д.В.,
К.С.В.

 

Докладчик:
ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ

Решение от 15.11.2018г.
В законна сила на 15.11.2018г.

11

Гражданско дело No 1085/2018

Производства по Закона за защита от домашното насилие

А.П.Л.

К.Л.Л.

Докладчик:
ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ

Определение от 19.11.2018г.

12

Гражданско дело No 620/2018

Искове за развод и недействителност на брака

А.Р.А.

Т.И.Д.

Докладчик:
ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ

Решение от 20.11.2018г.

13

Гражданско дело No 779/2017

Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство

Р.Й.П.

Г.Й.М.

Докладчик:
ЙОХАН М. ДЖЕНОВ

Решение от 23.11.2018г.

14

Гражданско дело No 599/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

СД "НЮ ХОЛИДЕЙ-ПЕТКОВИ И СИЕ"

Докладчик:
ХРИСТО В. ПЪРВАНОВ

Решение от 23.11.2018г.

15

Гражданско дело No 1001/2018

Искове за развод и недействителност на брака

О.А.Б.

К.Б.Б.

Докладчик:
ВИОЛЕТА Г. НИКОЛОВА

Решение от 23.11.2018г.

16

Гражданско дело No 64/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

И.Д.П.

Г.Д.Н.

Докладчик:
ВИОЛЕТА Г. НИКОЛОВА

Решение от 29.11.2018г.

17

Гражданско дело No 655/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ВИВА ПРИМА ЕООД

Н.Г.Н.

Докладчик:
ВИОЛЕТА Г. НИКОЛОВА

Решение от 29.11.2018г.
В законна сила на 29.11.2018г.

18

Гражданско дело No 986/2018

Искове за развод и недействителност на брака

Д.Г.Х.

Х.Ц.Х.

Докладчик:
ВИОЛЕТА Г. НИКОЛОВА

Решение от 29.11.2018г.