Приемен ден
Начало > Приемен ден

Приемен ден на Председателя на Районен съд – Червен бряг

 

Ръководството на Районен съд – Червен бряг обявява приемни дни за срещи с граждани, които ще се осъществяват всеки четвъртък от седмицата, от 14.00 до 16.00 часа.

Срещите с Председателя на Районен съд – Червен бряг ще се провеждат след предварително устно или писмено заявление, подадено най-късно до деня/сряда/ предхождащ приемния ден.

Писмени заявления може да се подават:

-         на място в Съдебната палата, ул. „Екзарх Йосиф“ №6;

-         На email: chbryag-rs@justice.bg;

-         Чрез пощенска или куриерска услуга на адрес: гр. Червен бряг 5980, ул. „Екзарх Йосиф“ №6;

-         Устни заявления за включване в приемния ден може да се правят на тел.   (0659) 9 23 26

 

След подаване на заявлението, на посочения в него адрес, електронен адрес или телефон, гражданите ще бъдат уведомявани за часа, в който може да се осъществи срещата с председателя на Районен съд – Червен бряг, в зависимост от графика и постъпилите до момента заявки.

 

Желаещите да се включат в приемния ден на Председателя следва да имат предвид разпоредбите на Закона за съдебната власт, съгласно които съдиите нямат право да дават правни консултации и нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела, които не са им възложени.