Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал.1, т.1, ЗПКОНПИ
Начало > Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал.1, т.1, ЗПКОНПИ

Декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1, във връзка с § 2, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ

Декларации

Декларация