МОТИВИ по НОХд № 341/2017г.по описа на РС – Червен бряг

 

Против подсъдимия К.Д.П., роден на ***г***. Български гражданин. С висше образование. Лекар рентгенолог към МБАЛ „Червен бряг“, ЕООД и ДКЦ „Св. Параскева“, гр. Плевен. Женен. Не осъждан. ЕГН:********** е повдигнато обвинение в това, че :

 През периода - 04.02.2015г. до 02.07.2015г.  в гр. Плевен при условията на продължавано престъпление, чрез съставяне на документи с невярно съдържание и на неистински документи – направления за медико-диагностична дейност, бланка МЗ- НЗОК № 4, съзнателно дал възможност на юридическото лице - ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТА ПАРАСКЕВА ЕООД да получи без правно основание чуждо движимо имущество - парична сума в общ размер на 333.18лв. собственост на РЗОК- Плевен, както следва:

1.     На 04.02.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на неистински документ-

Направление за медико –диагностична  дейност № 4/05.01.2015г. с код 06-30 /рентгенография на гръден кош и бял дроб / на името на П.К.И., съзнателно дал възможност на ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД гр. Плевен да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

2.     На 04.02.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на документ с невярно

съдържание - Направление за медико –диагностична  дейност № 7/05.01.2015г. в което отразил, че на тази дата е извършено изследване с код 06-15 /рентгенография на коленна става /  на И.Т.К. в  ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД и съзнателно дал възможност на същото юридическо лице да получи без правно основание парична сума в размер на 7.56лв

3.     На 04.02.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на неистински документ –

Направление за медико –диагностична  дейност с № 62/29.01.2015г с код 06-29 /рентгенография на гръбначни прешлени / на името на А.А.М.  съзнателно дал възможност на ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД гр. Плевен да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

4.     На 04.02.2015г чрез съставяне на документ с невярно съдържание.

Направление за медико –диагностична  дейност с № 97/29.01.2015г. в което отразил, че на тази дата е извършено изследване с код 06-29 /рентгенография на гръбначни прешлени / на Г.Д.И. в  ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД и съзнателно дал възможност на същото юридическо лице да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

5.     На 06.03.2015г. в гр. Плевен чрез съставяне на неистински документ-

Направление за медико –диагностична  дейност с № 95/12.02.2015г с код 06-13 /рентгенография на тазобедрена става / на името на И.П.И. съзнателно дал възможност на ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД гр. Плевен да получи без правно основание парична сума в размер на 7.56лв

6.     На 06.03.2015г. в гр. Плевен чрез съставяне на неистински документ-

Направление за медико –диагностична  дейност с № 64/05.02.2015г с код 06-30 /рентгенография на гръден кош и бял дроб / на името на В.П.Ц. съзнателно дал възможност на ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД гр. Плевен да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

7.     На 06.03.2015г. в гр. Плевен чрез съставяне на неистински документ

Направление за медико –диагностична  дейност с № 63/02.02.2015г. с код 06-29 /рентгенография на гръбначни прешлени / на името на Г.Н.Г. съзнателно дал възможност на ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД гр. Плевен да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

8.     На 06.03.2015г. в гр. Плевен чрез съставяне на неистински документ-

Направление за медико –диагностична  дейност с № 263/16.02.2015г. с код 06-34 /ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи / на името на Борислав Десиславов Л. съзнателно дал възможност на ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД гр. Плевен да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

9.     На 06.03.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на документ с невярно

съдържание- Направление за медико – диагностична дейност с № 116/24.02.2015г, в което отразил, че на тази дата е извършено изследване с код 06-34 /ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи / на Д.И.М. в  ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД и съзнателно дал възможност на същото юридическо лице да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

10.                 На 06.03.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на документ с невярно

съдържание- Направление за медико –диагностична  дейност с № 179/03.02.2015г., в което отразил, че на тази дата е извършено изследване с код 06-29 /рентгенография на гръбначни прешлени / на името на Д.Т.П. в  ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД и съзнателно дал възможност на същото юридическо лице да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

11.                 На 02.04.2015г. в гр. Плевен чрез съставяне на документ с невярно

съдържание- Направление за медико–диагностична  дейност с № 253/19.03.2015г., в което отразил,  че на тази дата е извършено изследване с  код 06-30 /рентгенография на гръден кош и бял дроб / на Д.П.Я. в  ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД и съзнателно дал възможност на същото юридическо лице да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

12.                 На 02.04.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на неистински документ –

Направление за медико –диагностична  дейност с № 113/09.03.2015г с код 06-34 /ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи /  на името на Ивайло Василев Банчев, съзнателно дал възможност на ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД гр. Плевен да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

13.                 На 02.04.2015г. в гр. Плевен чрез съставяне на неистински документ

Направление за медико –диагностична  дейност с № 271/30.03.2015г с код 06-30 /рентгенография на гръден кош и бял дроб / на името на Р.В.Ц. съзнателно дал възможност на ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД гр. Плевен да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

14.                 На 02.04.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на документ с невярно

съдържание Направление за медико –диагностична  дейност с № 143/12.03.2015г в което отразил,  че на тази дата е извършено изследване с код 06-30 /рентгенография на гръден кош и бял дроб / на К.К.К. в  ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД и съзнателно дал възможност на същото юридическо лице да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

15.                 На 07.05.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на документ с невярно

съдържание Направление за медико –диагностична  дейност с № 463/07.04.2015г в което отразил,  че на тази дата е извършено изследване с код 06-29 /рентгенография на гръбначни прешлени / на Д.В.П. в  ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД и съзнателно дал възможност на същото юридическо лице да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

16.                 На 07.05.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на документ с невярно

съдържание- Направление за медико –диагностична  дейност с № 397/21.04.2015г в което отразил,  че на тази дата е извършено изследване с код 06-29 /рентгенография на гръбначни прешлени / на Ф.И.Ф. в  ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД и съзнателно дал възможност на същото юридическо лице да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

17.                 На 07.05.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на документ с невярно

съдържание Направление за медико –диагностична  дейност с № 272/20.04.2015г в което отразил, че на тази дата е извършено изследване с код 06-30 /рентгенография на гръден кош и бял дроб / на Г.М.Д.  в  ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД и съзнателно дал възможност на същото юридическо лице да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

18.                 На 03.06.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на документ с невярно

съдържание- Направление за медико –диагностична  дейност с № 585/04.05.2015г в което отразил, че на тази дата е извършено изследване с код06-30 /рентгенография на гръден кош и бял дроб / на А.Н. Митева в  ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД и съзнателно дал възможност на същото юридическо лице да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

19.                 На 03.06.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на документ с невярно

съдържание Направление за медико –диагностична  дейност с №459 /04.05.2015г в което отразил,  че на тази дата е извършено изследване с код 06-34 /ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи /  на Мануела П. Манова в  ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД и съзнателно дал възможност на същото юридическо лице да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

20.                 На 03.06.2015г. в гр. Плевен чрез съставяне на неистински документ

Направление за медико –диагностична  дейност с № 754/18.05.2015г с код 06-34 /ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи/ на името на Н.Г.М. съзнателно дал възможност на ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД гр. Плевен да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

21.                 На 03.06.2015г. в гр. Плевен, чрез съставяне на неистински документи

- Направление за медико –диагностична  дейност с № 225/11.05.2015г с код 06-34 /ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи/ и направление за МДД № 226/11.05.2015г с код 06-30 / рентгенография на гръден кош и бял дроб/ на името на В.Т.П., съзнателно дал възможност на ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД гр. Плевен да получи без правно основание парична сума в размер на 27.54лв

22.                 На 02.07.2015г. в гр. Плевен чрез съставяне на неистински документ

Направление за медико –диагностична  дейност с № 552/15.06.2015г с код 06-13 /рентгенография на тазобедрена става / на името на Н.И.В. съзнателно дал възможност на ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД гр. Плевен да получи без правно основание парична сума в размер на 7.56лв

23.                 На 02.07.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на неистински документ –

Направление за медико –диагностична  дейност с № 387/25.06.2015г с код 06-34 /ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи / на името на Ц.К.Д. съзнателно дал възможност на ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД гр. Плевен да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

24.                 На 02.07. 2015г в гр. Плевен чрез съставяне на неистински документ

Направление за медико – диагностична дейност с №354/01.06.2015г с код 06-29 /рентгенография на гръбначни прешлени / на името на П.М.П. съзнателно дал възможност на ДКЦ „Света Параскева“ ЕООД гр. Плевен да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

25.                 На 02.07.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на документ с невярно

съдържание Направление за медико –диагностична  дейност с № 331/04.06.2015г. в което отразил, че на тази дата е извършено изследване с код 06-17 /рентгенография на глезена става / на Ц.Я.В. в  ДКЦ „Света Параскева“ ЕООД и съзнателно дал възможност на същото юридическо лице да получи без правно основание парична сума в размер на 7.56лв.,

- престъпление по  чл.  212, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл. 26 ал.1  от НК.

 

Преди приключване на съдебното следствие, поради възстановяване на

полученото имущество, обвинението бе изменено от прокуратурата за извършено престъпление по чл. 212б, ал. 1 т. 1, вр. чл. 212, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл. 26 ал.1  от НК.

 

Представителя на РП – Червен бряг взема становище, че на подсъдимия следва да бъде наложено наказание „пробация“.

Подсъдимия се явява лично и с адв. Ж.Н. ***.

Не се признава за виновен, дава обяснения и пледира за постановяване на оправдателна присъда.

От фактическа страна съдът прие за установено следното:

Към момента на деянието д-р К.Д.П. заемал длъжност „Прокурист“ в ДКЦ „ Св. Параскева“, ЕООД, гр. Плевен по силата на сключен договор за № 150420/18.02.15г с РЗОК за оказване на специализирана извън болнична помощ. Освен в ДКЦ „ Св. Параскева“ обв. К.П. *** като лекар – рентгенолог и  като лекар специалист по „ Образна Диагностика“ / Трудов договор № 2/01.02.11г/. Съобразно изискванията на НРД 2015г чл. 20 ал.1 всеки лекар може да работи в изпълнение на два договора с НЗОК и такива са договорите на обвиняемия, сключени с МБАЛ Червен бряг и ДКЦ  „Св. Параскева“.

През месец февруари 2015година К.П. съставил документи с невярно съдържание и неистински такива – Направления за медико-диагностична дейност, чрез които е дал възможност на диагностично консултативен център „Света Параскева“ ЕООД, Плевен, на която е прокурист, да получи без правно основание чуждо движимо имущество - парични суми. За целта отразил в направления /бланка МЗ – НЗОК № 4/ неверни обстоятелства – че са извършени определени медицински манипулации /ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи, рентгенография на гръбначни прешлени, рентгенография на гръден кош и бял дроб, рентгенография на глезена и колянна става/ в ДКЦ „Св. Параскева“, а не където действително са извършени – в ДКЦ 1, гр. Червен бряг,  както и неистински направления /бланка МЗ – НЗОК № 4/,  в които вписал дейности, които реално не били осъществени. За периода от 04.02.2015година до 02.07.2015година П. съставил 25 такива направления, в които удостоверил неверни обстоятелства. Една по-голямата част от манипулациите на практика били реално осъществени, но в ДКЦ-1 в гр. Червен бряг, а не както били отчитани впоследствие за извършени в ДКЦ „Св. Параскева“, гр. Плевен, а друга част от визираните интервенции изобщо не били реализирани по отношение на посочените в документите лица. По този начин обв. П. дал възможност на ЮЛ – ДКЦ „Св. Параскева“ ЕООД, гр. Плевен да получи без правно основание различни парични суми.

        При извършена проверка  на дейността  по индивидуален договор  № 150420/18.02.2015г. с ДКЦ „Св. Параскева“ ЕООД гр. Плевен, разпоредена със Заповед № РД-09-218/15.09.2015г на Директора на РЗОК-Плевен били установени неверни данни, посочени  в месечната отчетна документация на К.Д.П. със специалност „ Образна диагностика „ РЦЗ № 1524134006 и УИН 1600000782, отчетени в РЗОК – Плевен за периода 01.01.2015 до 30.06.2015г., включително и неизвършени дейности, както следва :

На В.Т.П. било издадено НМДД с № 225/11.05.2015г с код 06-34 /ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи / и дата на извършване 11.05.2015г.  и направление за МДД № 226 от 11.05.2015г с код 06-30 / рентгенография на гръден кош и бял дроб/. ОПЛ издал направленията е д-р С.Б.С.. За извършения преглед бил издаден амбулаторен лист № 1316/11.05.2015г. от д-р С., който е отчетен в РЗОК. В.П. е тъст на д-р С., ходил е на преглед в гр. Червен бряг, но не може да конкретизира дата и точно какви изследвания са му правени. Не притежава медицинска документация. Не се е подписвал за пациент в горепосочените направления. Горепосочените направления са отчетени в РЗОК Плевен от ДКЦ „Св. Параскева“, издадена е фактура № 568/03.06.2015г, като неоснователно получената сума  за МДД с код 06-30 е  в размер на 13.77лв., а с код 06-34 е в размер на 13.77лв.

Видно и от заключението на назначената графическа експертиза подписите за „ Пациент“ в НМДД с № 225/11.05.2015г и направление за МДД № 226 от 11.05.2015г. не са положени от В.Т.П., като не може да се установи дали са изпълнени от С., П. или П.. Подписът за пациент в амбулаторен лист № 1316/11.05.2015г.,  издаден от д-р С.С.  на името на В.Т. не е положен от В.Т.П., а подписът за лекар е положен  от С.С..  

На Ц.К.Д. било издадено НМДД с № 387/25.06.2015г с код 06-34 /ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи /  с дата на извършване 25.06.2015г. общо практикуващия лекар издал направлението на 24.06.2015г е д-р Н.В.М.. За извършения преглед бил издаден амбулаторен лист № 3072/24.06.15г  от д-р М., който е отчетен в РЗОК. Същият не притежавал задължителния реквизит  подпис на пациент, но е отчетен в РЗОК. Св. Д. *** във връзка с каквито и да било изследвания. Ходила е в болнично заведение в гр. Червен бряг, но не може да конкретизира датата и не притежава медицинска документация. Не се е подписвала за пациент в горепосоченото направление. Горепосоченото направление е отчетено в РЗОК Плевен от ДКЦ „Св. Параскева“, издадена е фактура 575/02.07.2015г, като неоснователно получената сума  за МДД с код 06-34 е  в размер на 13.77лв .

Видно  и от заключението на графическата експертиза подписът за „ Пациент“ в НМДД с № 387/25.06.2015г. не е положен от Ц.К.Д., като не може да се установи дали е изпълнен от д-р М., П. или П..   

На А.А.М. било издадено НМДД с № 62/29.01.2015г с код 06-29 /рентгенография на гръбначни прешлени /  с дата на извършване 29.01.2015г. ОПЛ издал направлението на 28.01.2015г е д-р Н.В.М.. За извършения преглед бил издаден амбулаторен лист № 514/28.01.15г  от д-р М., който е отчетен в РЗОК. Същият не притежавал задължителния реквизит  подпис на пациент, но бил отчетен в РЗОК. Св. М. *** във връзка с каквито и да било изследвания. Ходила е в болнично заведение в гр. Червен бряг, но не може да конкретизира датата и не притежава медицинска документация. Не се е подписвала за пациент в горепосоченото направление. Горепосоченото направление е отчетено в РЗОК Плевен от ДКЦ „Св. Параскева“, издадена е фактура 540/04.02.2015г, като неоснователно получената сума  за МДД с код 06-29 е  в размер на 13.77лв.

Видно  и от заключението на графическата експертиза подписът за „ Пациент“ в НМДД с № 62/29.01.2015г. не е положен от А.А.М., като не може да се установи дали е изпълнен от д-р М., П. или П..

На Д.И.М. било издадено НМДД с № 116/24.02.2015г с код 06-34 /ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи /   с дата на извършване 24.02.2015г. ОПЛ издал направлението на 24.02.2015г е д-р Н.В.М.. За извършения преглед бил издаден амбулаторен лист № 1008/24.02.15г  от д-р М., който е отчетен в РЗОК. Същият не притежавал задължителния реквизит  подпис на пациент. Св. М. *** във връзка с каквито и да било изследвания. Единствено е ходил в гр. Червен бряг, но не може да конкретизира датата и не притежава медицинска документация. Горепосоченото направление е отчетено в РЗОК Плевен от ДКЦ „Св. Параскева“, издадена е фактура 546/06.03.2015г, като неоснователно получената сума  за МДД с код 06-34 е  в размер на 13.77лв.

Видно от заключението на графическата експертиза подписът за „Пациент“ в НМДД с № 116/24.02.2015г. е положен от Д.И.М..

На Д.Т.П. било издадено НМДД с № 179/03.02.2015г с код 06-29 /рентгенография на гръбначни прешлени /  с дата на извършване 03.02.2015г. ОПЛ издал направлението на 02.02.2015г. е д-р М.П.К. в ДКЦ, Ч.бряг. За извършения преглед бил издаден амбулаторен лист № 488/02.02.15г  от д-р К., като св. П. положил подпис за пациент в амбулаторния лист. Св. П. не е посещавал ДКЦ „ Св. Параскева“ гр. Плевен във връзка с каквито и да било изследвания. Ходил е в гр. Червен бряг, и там му е правено такова изследване, но не може да конкретизира датата и не притежава медицинска документация. Подписал се е  за пациент в горепосоченото направление, което кореспондира със заключението на експертизата. Горепосоченото направление е отчетено в РЗОК Плевен от ДКЦ „Св. Параскева“, издадена е фактура 546/06.03.2015г, като неоснователно получената сума за МДД с код 06-29 е  в размер на 13.77лв.

На Ивайло Василев Банчев, ЕГН ********** било издадено НМДД с № 113/09.03.2015г с код 06-34 /ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеолни органи /  с дата на извършване 09.03.2015г. ОПЛ издал направлението на 09.03.2015г е д-р Йордан Йорданов заместващ д-р С.Б.С.. За извършения преглед бил издаден амбулаторен лист № 675/09.03.15г от д-р Йорданов, който е отчетен в РЗОК. Видно от заключението на експертизата в искане за рентгенологично изследване подписа на гърба с надпис „Резултат от рентгенологично изследване Ивайло Банчев 09.03.15“ е положен от д-р Ст. П.. Видно от показанията на св. Т.М., майка на Ивайло Банчев същият не е посещавал ДКЦ „ Св. Параскева“ гр. Плевен във връзка с каквито и да било изследвания. Изследване е извършено в  гр. Червен бряг, но не може да конкретизира точна дата. Същата не се е подписвала за пациент в горепосоченото направление. Горепосоченото направление е отчетено в РЗОК Плевен от ДКЦ „Св. Параскева“, издадена е фактура 552/02.04.2015г, като неоснователно получената сума за МДД с код 06-34 е  в размер на 13.77лв.

Видно и от заключението на графическата експертиза подписът за пациент в НМДД № 113/09.03.2015г не е положен от Т.В.М., като същият е имитиран.

 На П.М.П. било издадено НМДД с № 354/01.06.2015г с код 06-29 /рентгенография на гръбначни прешлени /  с дата на извършване 01.06.2015г. ОПЛ издал направлението на 29.05.2015г е д-р Н.М.. За извършения преглед бил издаден амбулаторен лист № 2639/29.05.15г  от д-р М., който е отчетен в РЗОК.  Същият не притежавал задължителния реквизит  подпис на пациент. Св. П. не е посещавал ДКЦ „ Св. Параскева“ гр. Плевен във връзка с каквито и да било изследвания. Не е ходил и в  гр. Червен бряг, и не му е правено такова изследване. Не притежава медицинска документация единствено експертно решение на ТЕЛК от 09.06.15г. Не се е подписвал за пациент в горепосоченото направление. Горепосоченото направление е отчетено в РЗОК Плевен от ДКЦ „Св. Параскева“, издадена е фактура 575/02.07.2015г, като неоснователно получената сума за МДД с код 06-29 е  в размер на 13.77лв.

Видно и от заключението на графическата експертиза подписът за пациент в НМДД № 354/01.06.2015г не е положен от П.М.П..

На Г.Д.И. било издадено НМДД с № 97/29.01.2015г с код 06-29 /рентгенография на гръбначни прешлени /  с дата на извършване 29.01.2015г. ОПЛ издал направлението на 28.01.2015г е д-р М.С.Ц.. За извършения преглед бил издаден амбулаторен лист № 614/28.01.15г  от д-р Ц., който е отчетен в РЗОК. Св. И. не е посещавала ДКЦ „ Св. Параскева“ гр. Плевен във връзка с каквито и да било изследвания. Видно от заключението на графическата експертиза подписът за пациент в НМДД с № 97/29.01.2015г е положен от Г.Д.И.. Изследването е извършено на 28.01.2015г в ДКЦ 1 Червен бряг, от д-р С.П.. Приобщена е рентгенова снимка от 28.01.2015г и разчитане на същата от д-р П. на същата дата. Ръкописният текст „ Г.Д. 28.01.15г.“ върху рентгенова снимка, предадена с протокол за доброволно предаване от 19.05.16г от Г.Д.И., е изписан от К.Х.Г.. Подписът за „ д-р Ст. П.“ върху бял лист с ръкописно изписан текст на първия ред „ Г.И.“ от 28.01.15г е положен от С.Х.П.. 

Горепосоченото направление е отчетено в РЗОК Плевен от ДКЦ „Св. Параскева“, издадена е фактура 540/04.02.2015г, като неоснователно получената сума за МДД с код 06-29 е  в размер на 13.77лв.

На П.К.И. било издадено НМДД с № 4/05.01.2015г с код 06-30 /рентгенография на гръден кош и бял дроб /  с дата на извършване 05.01.2015г. ОПЛ издал направлението е д-р М.П.К.. За извършения преглед бил издаден амбулаторен лист № 12/05.01.15г  от д-р К., който е отчетен в РЗОК.  Св. И. не е посещавал ДКЦ „ Св. Параскева“ гр. Плевен във връзка с каквито и да било изследвания. Ходил е в гр. Червен бряг, и там му е правено такова изследване, но не може да конкретизира датата и не притежава медицинска документация. Не се е подписвал за пациент в горепосоченото направление. Същото е отчетено в РЗОК Плевен от ДКЦ „Св. Параскева“, издадена е фактура 540/04.02.2015г, като неоснователно получената сума за МДД с код 06-30 е  в размер на 13.77лв.

Видно от заключението на експертизата подписът за пациент в АЛ 12/05.01.15г  не е положен от П.К.И.. Подписът за пациент в НМДД с № 4/05.01.2015г. също не е положен от П.К.И..

На И.Т.К. било издадено НМДД с № 7/05.01.2015г с код 06-15 /рентгенография на колянна става/  с дата на извършване 05.01.2015г. ОПЛ издал направлението на 05.01.2015г е д-р Н.М.. За извършения преглед бил издаден амбулаторен лист № 34/05.01.15г  от д-р М., който е отчетен в РЗОК. Същият не притежавал задължителен реквизит подпис на пациент. К. не е посещавал ДКЦ „ Св. Параскева“ гр. Плевен във връзка с каквито и да било изследвания. Изследването е извършено на 05.01.2015г в ДКЦ 1 Червен бряг. Приобщена е рентгенова снимка от 05.01.2015г, без разчитане на същата . К. се е подписал за пациент в горепосоченото направление.  Същото е отчетено в РЗОК Плевен от ДКЦ „Св. Параскева“, издадена е фактура 540/04.02.2015г, като неоснователно получената сума за МДД с код 06-15 е  в размерна 7.56лв.

Видно и от заключението на експертизата подписът за пациент в НМДД с № 7/05.01.2015г е положен от К.. Ръкописния текст „ И.Т. 05.01.15“ върху рентгенова снимка предадена с протокол за доброволно предаване от 19.05.16 от К. е изписан от К.Х.Г. . Изследването реално е извършено в ДКЦ 1 Червен бряг.

На И.П.И. било издадено НМДД с № 95/12.02.2015г с код 06-33 /рентгенография на тазобедрена става /  с дата на извършване 12.02.2015г. ОПЛ издал направлението на 09.02.2015г е д-р Р.Т.. За извършения преглед бил издаден амбулаторен лист № 713/09.02.15г от д-р Т., който е отчетен в РЗОК. Подписът за пациент в АЛ е положен от И.П.И.. Св. И. не е посещавал ДКЦ „ Св. Параскева“ гр. Плевен във връзка с каквито и да било изследвания. Ходил е в ДКЦ 1 в гр. Червен бряг, и там са му правени редица изследвания, но не може да конкретизира датата.  Направлението е отчетено в РЗОК Плевен от ДКЦ „Св. Параскева“, издадена е фактура 546/06.03.2015г, като неоснователно получената сума за МДД с код 06-13 е  в размер на 7.56лв.

От заключението на експертизата подписът за пациент в НМДД с № 95/12.02.2015г не е положен от И.И. и не може да се установи положен ли е от Р.Т., П.  или П.. Изследването реално е извършено в ДКЦ 1 Червен бряг.

На В.П.Ц. било издадено НМДД с № 64/05.02.2015г с код 06-30 /рентгенография на гръден кош и бял дроб /  с дата на извършване 05.02.2015г. ОПЛ издал направлението на 04.02.2015г е д-р В.В.. За извършения преглед бил издаден амбулаторен лист № 274/04.02.15г  от д-р В., който е отчетен в РЗОК. Видно от заключението на експертизата подписът за пациент в АЛ 274/04.02.15г не е положен от В.П.Ц.. Св. Ц. е посещавал ДКЦ „ Св. Параскева“ гр. Плевен, но не си спомня дали му е правено посоченото изследване, нито може да конкретизира датата.  Видно от заключението на експертизата подписът за пациент в НМДД с № 64/05.02.2015г не е положен от В.П.Ц. и не може да се установи положен ли е от В., П. или П.. Не може да се установи дали подписът за „д-р К.П.“ в медицинско направление/искане на името на В.П.Ц. от 04.02.15г е положен от П..

Горепосоченото направление е отчетено в РЗОК Плевен от ДКЦ „Св. Параскева“, издадена е фактура 546/06.03.2015г, като неоснователно получената сума за МДД с код 06-30 е  в размер на 13.77лв.

На Г.Н.Г. било издадено НМДД с № 63/02.02.2015г с код 06-29 /рентгенография на гръбначни прешлени /  с дата на извършване 02.02.2015г. ОПЛ издал направлението на 02.02.2015г. е д-р Г.Т.. За извършения преглед бил издаден амбулаторен лист № 285/02.02.15г. от д-р Т., който е отчетен в РЗОК. Видно от заключението на експертизата, подписът за пациент в АЛ № 285/02.02.15г. не е положен от Г.Г.. Не може да се установи дали подписът в искане за рентгенологично изследване на името на Г.Г.,  на гърба с надпис  „ Резултат от рентгенологично изследване“ е положен или не от К.П..

Г. не е посещавал ДКЦ „ Св. Параскева“ гр. Плевен във връзка с каквито и да било изследвания. Същият е получил копие от  амбулаторен лист и  искане за рентгенологично изследване, без дата, от д-р Т. едва    след като е получил призовка за свидетел.  Не притежава медицинска документация единствено експертно решение на ТЕЛК от 09.06.15г. Видно от заключението на експертизата подписът за пациент в НМДД с № 63/02.02.2015г не е положен от Г.Н.Г. и не може да се установи дали е положен от д-р Г.Т., П. или д-р П..

Горепосоченото направление е отчетено в РЗОК- Плевен от ДКЦ „Св. Параскева“, издадена е фактура 546/06.03.2015г, като неоснователно получената сума за МДД с код 06-30 е  в размер на 13.77лв.

На Д.П.Я. било издадено НМДД с № 253/19.03.2015г  с код 06-30 /рентгенография на гръден кош и бял дроб / с дата на извършване 19.03.2015г. ОПЛ издал направлението на 19.03.2015г е д-р Т.. За извършения преглед бил издаден амбулаторен лист № 1523/19.03.15г  от д-р Т., който е отчетен в РЗОК. Видно от заключението на експертизата подписът за пациент в АЛ № 1523/19.03.15г  не е положен  от Д.П.Я.. Св. Я. не е посещавал ДКЦ „ Св. Параскева“ гр. Плевен във връзка с каквито и да било изследвания. Такова  изследване било извършено в гр. Червен бряг, като Я. не си спомня на коя дата и  не притежава медицинска документация. Видно от заключението на експертизата подписът за пациент в НМДД с № 253/19.03.2015г  е положен от Д.П.Я..

Горепосоченото направление е отчетено в РЗОК- Плевен от ДКЦ „Св. Параскева“, издадена е фактура 552/02.04.2015г, като неоснователно получената сума за МДД с код 06-30 е  в размер на 13.77лв.

На Борислав Десиславов Л., ЕГН:********** било издадено НМДД с № 263/16.02.2015г с код 06-34 /ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеолни органи / с дата на извършване 16.02.2015г. ОПЛ издал направлението на 16.02.2015г. е д-р П.Т.. За извършения преглед бил издаден амбулаторен лист № 1096/16.02.15г от д-р Т., подписан от Л. и впоследствие отчетен в РЗОК.

Видно от заключението на експертизата не може да се установи  дали подписът  в искане за рентгенологично изследване на гърба с надпис „Резултат от рентгенологично изследване“  на Л. е положен или не от К.П.. Св. И.И. и Д.Л. - родители на Борислав Л. не са посещавали заедно с детето си  ДКЦ „ Св. Параскева“ гр. Плевен във връзка с каквито и да било изследвания. Изследване било извършено в  гр. Червен бряг. Видно и от заключението на графическата експертиза подписът за пациент в НМДД № 263/16.02.2015г не е положен от Д.Л. и И. Левашка , като същият е имитиран.

Горепосоченото направление е отчетено в РЗОК Плевен от ДКЦ „Св. Параскева“, издадена е фактура 546/06.03.2015г, като неоснователно получената сума за МДД с код 06-34 е  в размер на 13.77лв.

На името на К.К.К. било издадено НМДД с № 143/12.03.2015г с код 06-30 /рентгенография на гръден кош и бял дроб /  с дата на извършване 12.03.2015г. ОПЛ издал направлението на 11.03.2015г е д-р В.В.. За извършения преглед бил издаден амбулаторен лист № 598/11.03.15г  от д-р В., който е отчетен в РЗОК. Видно от заключението на експертизата подписът  за пациент в АЛ № 598/11.03.15г е положен от К.К.К.. Последния не е посещавала ДКЦ „ Св. Параскева“ гр. Плевен във връзка с каквито и да било изследвания. Изследването е извършено на 11.03.2015г в ДКЦ 1 Червен бряг. Приобщена е рентгенова снимка от 11.03.2015г, с разчитане от д-р П. на същата дата. Видно от заключението на експертизата подписът  за пациент в НМДД с № 143/12.03.2015г е положен от К.К.К.. Ръкописният текст „ К.К. 11.03.15г“ върху рентгенова снимка е изписан от К.Х.Г.. Подписът за „д-р Ст. П.“ върху бял лист с ръкописно изписан текст на първия ред „ К.К. -**********“ от 11.03.15г е положен от д-р С.П.. Изследването е извършено в ДКЦ 1 – Червен бряг.

Горепосоченото направление е отчетено в РЗОК Плевен от ДКЦ „Св. Параскева“, издадена е фактура 552/02.04.2015г, като неоснователно получената сума за МДД с код 06-30 е  в размер на 13.77лв.

На Р.В.Ц. било издадено НМДД с № 271/30.03.2015г с код 06-30 /рентгенография на гръден кош и бял дроб /  с дата на извършване 30.03.2015г. ОПЛ издал направлението на 30.03.2015г е д-р Р.Т.. За извършения преглед бил издаден амбулаторен лист № 1658/30.03.15г.,който е отчетен в РЗОК. Видно от заключението на експертизата подписът  за пациент в АЛ № 1658/30.03.15г е положен от Р.В.Ц.. Св. Ц. не е посещавала ДКЦ „ Св. Параскева“ гр. Плевен във връзка с каквито и да било изследвания. Изследването е извършено на 31.03.2015г в ДКЦ 1 Червен бряг.

Видно  от заключението на експертизата подписът  за пациент в НМДД с № 271/30.03.2015г не е положен от Р.В.Ц.. Ръкописният текст „Р.В. 31.03.15г“ върху рентгенова снимка предадена с протокол за доброволно предаване е изписан от К. Христо Г..

Горепосоченото направление е отчетено в РЗОК Плевен от ДКЦ „Св. Параскева“, издадена е фактура 552/02.04.2015г, като неоснователно получената сума за МДД с код 06-30 е  в размер на 13.77лв. Изследването реално е извършено в ДКЦ 1 – Червен бряг.

На Д.В.П. било издадено НМДД с № 463/07.04.2015г с код 06-29 /рентгенография на гръбначни прешлени / с дата на извършване 07.04.2015г. ОПЛ издал направлението на 07.04.2015г е д-р М.К.. За извършения преглед бил издаден амбулаторен лист № 2234/07.04.15г. от д-р К., който е отчетен в РЗОК. Видно от заключението на експертизата подписът за пациент в АЛ№ 2234/07.04.15г е положен от Д.П.. Последната не е посещавала ДКЦ „ Св. Параскева“ гр. Плевен във връзка с каквито и да било изследвания. Изследването е извършено на 08.04.2015г в ДКЦ 1 Червен бряг. Приобщена е рентгенова снимка от 08.04.2015г, без разчитане. Подписът за пациент в НМДД с № 463/07.04.2015г е положен от Д.П..

Горепосоченото направление е отчетено в РЗОК Плевен от ДКЦ „Св. Параскева“, издадена е фактура 560/07.05.2015г, като неоснователно получената сума за МДД с код 06-29 е  в размер на 13.77лв.

На Ф.И.Ф. било издадено НМДД с № 397/21.04.2015г. с код 06-29 /рентгенография на гръбначни прешлени /  с дата на извършване 21.04.2015г. ОПЛ издал направлението на 21.04.2015г. е д-р Марияна Ц.. За извършения преглед бил издаден амбулаторен лист № 2388/21.04.15г.,който е отчетен в РЗОК. Видно от заключението на експертизата подписът за пациент в АЛ№ 2388/21.04.15г. е положен от Ф.Ф.. Същата  не е посещавала ДКЦ „ Св. Параскева“ гр. Плевен във връзка с каквито и да било изследвания. Не притежава медицински документи и няма спомен да и правено такова изследване. Видно  от заключението на експертизата подписът за пациент в НМДД с № 397/21.04.2015г. е положен от Ф.Ф.. Подписът за „ д-р Ст П.“ върху бял лист с ръкописно изписан текст на първия ред“ Ф.Ф.“ от 21.04.2015г е положен от д-р С.П.. Видно от мед. документи изследването е извършено в ДКЦ1 Червен бряг.

Горепосоченото направление е отчетено в РЗОК Плевен от ДКЦ „Св. Параскева“, издадена е фактура 560/07.05.2015г, като неоснователно получената сума за МДД с код 06-29 е  в размер на 13.77лв.

          На Г.М.Д. *** било издадено НМДД с № 272/20.04.2015г с код 06-30 /рентгенография на гръден кош и бял дроб /  с дата на извършване 20.04.2015г. ОПЛ издал направлението на 20.04.2015г е д-р Н.М.. За извършения преглед бил издаден амбулаторен лист № 2004/20.04.15г  от д-р М., който е отчетен в РЗОК, без да притежава необходим реквизит подпис на пациент. Св. Д. не е посещавала ДКЦ „ Св. Параскева“ гр. Плевен във връзка с каквито и да било изследвания.  Правено е такова изследване, но не може да конкретизира датата и не притежава медицинска документация.  Видно от заключението на експертизата подписът за пациент в НМДД с № 272/20.04.2015г е положен от Г.Д..

Горепосоченото направление е отчетено в РЗОК Плевен от ДКЦ „Св. Параскева“, издадена е фактура 560/07.05.2015г, като неоснователно получената сума за МДД с код 06-30 е  в размер на 13.77лв.

На А.Н. Митева било издадено НМДД с № 585/04.05.2015г с код 06-30 /рентгенография на гръден кош и бял дроб /  с дата на извършване 04.05.2015г. ОПЛ издал направлението на 29.04.2015г е д-р М.К.. За извършения преглед бил издаден амбулаторен лист № 2613/29.04.15г  от доктор К., който е отчетен в РЗОК. Видно от заключението на експертизата подписът за пациент в АЛ  № 2613/29.04.15г е положен от А. Митева.  Същата  не е посещавала ДКЦ „ Св. Параскева“ гр. Плевен във връзка с каквито и да било изследвания.  Такова  изследване е извършено на пациентката в гр. Червен бряг, като не може да конкретизира датата. Не притежава медицинска документация. Видно от заключението на експертизата подписът за пациент в НМДД с № 585/04.05.2015г  е положен от А. Митева .

Горепосоченото направление е отчетено в РЗОК Плевен от ДКЦ „Св. Параскева“, издадена е фактура 568/03.06.2015г, като неоснователно получената сума за МДД с код 06-30 е  в размер на 13.77лв.

На Мануела П. Манова, ЕГН ********** било издадено НМДД с № 459 /04.05.2015г с код 06-34 /ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеолни органи / с дата на извършване 04.05.2015г. ОПЛ издал направлението на 28.04.2015г. е д-р Е.Г.. За извършения преглед бил издаден амбулаторен лист № 2024/28.04.15г от д-р Г., който е отчетен в РЗОК.  Видно от заключението на експертизата Подписът „ за д-р Ст. П.“ в Медицинско направление /искане на името на Мануела Манова от 07.05.2015г. е положен от д-р С.П.. Св. П.М. не е посещавал ДКЦ „ Св. Параскева“ гр. Плевен във връзка с каквито и да било изследвания. Изследването е извършено в  гр. Червен бряг.

Видно от заключението на графическата експертиза подписът за пациент в НМДД № 459/04.05.2015г не е положен от П.М.М., д-р Е.Г., обв. К.П., д-р С.П..

Направлението е издадено на 28.04.2015година и в него е отразено, че  изследването е извършено на 04.05.2015г., но искането за медицинско  изследване е  от 07.05.2015г.

Горепосоченото направление е отчетено в РЗОК Плевен от ДКЦ „Св. Параскева“, издадена е фактура 568/03.06.2015г, като неоснователно получената сума за МДД с код 06-34 е  в размер на 13.77лв.

На Н.Г.М. било издадено НМДД с № 754/18.05.2015г с код 06-34 /ехографска диагностика на коремни и ретроперотениални органи /  с дата на извършване 18.05.2015г. ОПЛ издал направлението на 15.05.2015г е д-р П.Т.. За извършения преглед бил издаден амбулаторен лист № 3151/15.05.15г. от д-р Т., който е отчетен в РЗОК. Видно от заключението на експертизата подписът за пациент в АЛ  № 3151/15.05.15г не е положен от Н.Г.М.. Не може да се установи дали подписът на гърба на медицинска направление/искане на Н.М. е положен или не от К.П.. М. не е посещавала ДКЦ „ Св. Параскева“ гр. Плевен във връзка с каквито и да било изследвания.  Такова  изследване е извършено в гр. Червен бряг от П.. Видно от заключението на експертизата подписът за пациент в НМДД с № 754/18.05.2015г  не е  положен от Н.Г.М..

Горепосоченото направление е отчетено в РЗОК Плевен от ДКЦ „Св. Параскева“, издадена е фактура 568/03.06.2015г, като неоснователно получената сума за МДД с код 06-34 е  в размер на 13.77лв.

На Ц.Я.В. било издадено НМДД с № 331/04.06.2015г. с код 06-17 /рентгенография на глезена става / с дата на извършване 04.06.2015г. ОПЛ издал направлението на 04.06.2015г. е д-р В.В.. За извършения преглед бил издаден амбулаторен лист № 1334/04.06.15г от д-р В., който е отчетен в РЗОК. Видно от заключението на експертизата подписът за пациент в АЛ  № 1334/04.06.15г вероятно не е положен от Ц.Я.. Същата не е посещавала ДКЦ „ Св. Параскева“ гр. Плевен във връзка с каквито и да било изследвания.  Такова  изследване е извършено в гр. Червен бряг, като с протокол за доброволно предаване е приобщена рентгеновата снимка.  Видно и от заключението на експертизата подписът за пациент в НМДД с № 331/04.06.2015г.  е  положен от Ц.Я.В.. Ръкописният текст „ Ц.Я. 04.06.15г“ върху рентгенова снимка предадена с протокол за доброволно предаване от 26.05.2016г от Я. е изписан от К.Х.Г.. Подписът за „ д-р Ст. П.“ върху бял лист с ръкописно изписан текст на първия ред „Ц.Я.В.“ от 04.06.15г. е положен от д-р С.П.. Реално изследването е извършено в ДКЦ 1 – Червен бряг.

Горепосоченото направление е отчетено в РЗОК Плевен от ДКЦ „Св. Параскева“, издадена е фактура 575/02.07.2015г, като неоснователно получената сума за МДД с код 06-17 е  в размер на 7.56лв.

На Н.И.В. било издадено НМДД с № 552/15.06.2015г с код 06-13 /рентгенография на тазобедрена става/  с дата на извършване 15.06.2015г . ОПЛ издал направлението на 15.06.2015г е д-р Р.Т.. За извършения преглед бил издаден амбулаторен лист № 3003/15.06.15г от д-р Т., който е отчетен в РЗОК. Видно от заключението на експертизата подписът за пациент в амбулаторен лист  № 3003/15.06.15г. е положен от Н.В.. Последната не е посещавала ДКЦ „ Св. Параскева“ гр. Плевен във връзка с каквито и да било изследвания.  Свидетелят не притежава медицинска документация. Видно от заключението на експертизата обаче подписът за пациент в НМДД с № 552/15.06.2015г  не е  положен от Н.И.В..

Горепосоченото направление е отчетено в РЗОК Плевен от ДКЦ „Св. Параскева“, издадена е фактура 575/02.07.2015г, като неоснователно получената сума за МДД с код 06-34 е  в размер на 13.77лв.

Общо получената сума от юридическото лице - Диагностично Консултативен Център „СВЕТА ПАРАСКЕВА“ ЕООД, гр. Плевен, по горепосочените направления е в размер на 333,18лв.

Нито един от горепосочените пациенти не бил вписан в лабораторните журнали, водени от ДКЦ 1 Червен бряг, дори и на тези, на които са били извършени изследвания там.

Във всички посочени направления за МДД/ бл. МЗ – НЗОК № 4/, съгласно заключението на назначената графическа експертиза подписа за „д-р К.П. специалист образна диагностика“ е положен от К.Д.П..

От извършената проверка от РЗОК /по повод на която е образувано и досъдебното производство/ са установени неверни данни посочени в месечната отчетна документация на д-р К.П. със специалност „Образна диагностика“  към ДКЦ „Св. Параскева“, отчетени в РЗОК за периода от 01.01.15г до 30.06.2015г.

Извършените изследвания отразени в Направление за МДД / бл. МЗ – НЗОК № 4/  от П. *** не могат да бъдат отчитани  от него в РЗОК, а извършените изследвания, като лекар в МБАЛ Червен бряг се отразяват в първични документи от друг вид, а не в  направление за МДД / бл. МЗ – НЗОК № 4/.

Д-р С.П. работи като рентгенолог в ДКЦ 1 Червен бряг и МБАЛ – Червен бряг. Рентгенов лаборант към ДКЦ 1 – Червен бряг е К.Г.. Една част от изследванията на пациентите били извършени от д-р  П. ***, без да са вписани в журнала на болницата, като впоследствие същите не били отчетени от ДКЦ1 – Червен бряг, а  били отчетени като извършени от  д-р П. в ДКЦ „Св. Параскева“. Д-р П. няма сключен договор и не работи към ДКЦ Св. Параскева. Съгласно чл. 158, ал.1 от НРД за 2015 и Приложение №3  „медико - диагностичната лаборатория отчита в РЗОК Направление за МДД /бл. МЗ – НЗОК №4/, подписано от лекаря, извършил изследването“. Първичните медицински документи, между които и  Направление за МДД /бл. МЗ – НЗОК №4/, се издават за извършване на МДИ, в един екземпляр от изпълнител на ПИМП/ СИМП. Направлението се изпраща на медико-диагностичната лаборатория, чрез пациента.Медико-диагностичната лаборатория отчита в РЗОК Направление за МДД /бл. МЗ – НЗОК №4/, подписано от лекаря, извършил изследването, придружен с електронен отчет, съдържащ назначената и извършена медико-диагностична дейност, във формат, определен от НЗОК, подписан с електронен подпис и месечен отчет до третия работен ден от месеца, следващ отчетния, резултатите се изпращат от медико-диагностичната лаборатория чрез пациента или по служебен път на лекаря, назначил изследванията. В Приложение № 3 „Първични медицински документи“ се съдържат указанията за попълване на направление за МДД и реквизитите които трябва да съдържа, като изрично е посочено, че извършващия лекар вписва датата на извършаване на изследванията, подписва се  и задължително подпечатва документа с личния си печат и/или с печата на лечебното заведение, а пациентът декларира извършването на медико-диагностичното изследване с подписа си.

От изложеното е видно, че през периода 04.02.2015г до 02.07.2015г.  в гр. Плевен при условията на продължавано престъпление, чрез съставяне на документи с невярно съдържание и на неистински документи – направления за медико-диагностична дейност, бланка МЗ-НЗОК № 4, подробно описани по-горе, подсъдимия П. съзнателно дал възможност на юридическото лице - Диагностично Консултативен Център „Света Параскева“ ЕООД да получи чуждо движимо имущество - парична сума в общ размер на 333.18лв., собственост на РЗОК- Плевен.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото писмени доказателства и от разпита на всички свидетели. В своята съвкупност тези доказателства взаимно се допълват, не си противоречат и са логически последователни, поради което съдът ги кредитира изцяло. Така установената фактическа обстановка от съда не се оспорва от обвинението, подсъдимия и защитника му.

 До приключване на съдебното следствие пред първоинстанционния съд причинената вреда е възстановена изцяло от подсъдимия.

От субективна страна.

За да е налице деяние по чл. 212 от НК от субективна страна то всякога следва да е извършено при условията на пряк умисъл. Дееца следва пряко да цели с  действията си  да даде възможност на другиго да получи и то без да е налице правно основание чуждо движимо или недвижимо имущество /в случая определена парична сума/.

Съгласно трайната съдебна практика /т. 5 от Постановление № 8 от 28.12.1978г. по н.д. № 5/1978г. на Пленума на ВС/. Документната измама е престъпление, което може да се осъществи от субективна страна само с пряк, а не и с евентуален умисъл. Користната цел за присвояване е изрично посочена в чл. 212, ал. 1 НК. Субектът по чл. 212, ал. 2 НК също извършва деянието с користна цел - за да даде възможност на другиго да получи обществено имущество без правно основание.

С оглед на това не е налице документна измама, когато лицето получава следващо му се възнаграждение с оглед на действително изработеното, макар и за това да е използувало документ с невярно съдържание, в който работата е отчетена на името на друго лице. В случая действително вложеният труд е фактическо основание, което е приравнено на правно основание по смисъла на чл. 212 НК, защото извършеното трябва да се заплати. При тази хипотеза няма щета, тъй като в случая РЗОК заплаща равностойността на вече извършена работа.

В настоящия случай на П. е повдигнато обвинение за извършени общо двадесет и пет деяния при условията на продължавано престъпление. Всяко от тях е за получена сума от ДКЦ „Света Параскева“ в размер средно около 13.77 лева.

С цитираното постановление е прието, че деянията, които, извършени поотделно, биха били малозначителни по смисъла на чл. 9, ал. 2 НК, се включват в продължаваното престъпление, ако са извършени заедно с други деяния (обикновени или малозначителни), през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината.

Когато обаче деянията дори и в своята съвкупност макар формално и да осъществяват признаците на предвидено в закона престъпление, поради своята малозначителност не са общественоопасни или тяхната обществена опасност е явно незначителна не съставляват престъпление по смисъла на НК.

Настоящия състав намира, че в настоящия случай е изправен пред именно тази хипотеза. Това е така, защото:

 

В своите обяснения пред разследващите органи и в обясненията си пред съда, като мотив за извършване на престъплението подсъдимия изтъква, че е извършил деянията „за да не се разкарват хората“.

Зад това кратко обяснение стои доста сериозно житейско основание. Всички пациенти, разпитани като свидетели са лица с влошено здравословно състояние, имащи неотложна нужда от оказване на медицински грижи. Всички те са от територията на Община Червен бряг. Общината отстои на около 55 километра от областния център гр. Плевен, където се намира ДКЦ „Св. Параскева“ и където те следва да отидат за да си направят нужното им изследване. Съдът при условията на принципа за непосредственост пряко се запозна с разпитаните пациенти. В голямата си част това са лица с трайни увреждания /инвалиди/,същите са с минимални доходи и за да посетят областния център следва да извършат разходи за транспорт и престой в Плевен средно по около 20 лева на човек, което е една десета от минималната пенсия за страната. Почти всички пациенти лично познават подсъдимия, който също е жител ***. В този смисъл съвсем логичен е мотивът му, да помогне на нуждаещите се да избегнат да правят финансови разходи, които ще утежнят допълнително положението им.

 

На следващо място. Подсъдимия е положил необходимия труд и усилия за да свърши възложената му работа по издадените направления и на пациентите е оказана необходимата помощ,  независимо че това се е случило в гр. Червен бряг, а е отразено в документите, че е извършено в гр. Плевен. За положения труд на д-р П. му се дължи възнаграждение.

 

          Причинената щета на РЗОК Плевен е в резултат на това, че е заплатила сумата от 333.18лв. на ДКЦ „Св. Параскева“, а не на друго болнично заведение, както в случая на МБАЛ Червен бряг, където реално подсъдимия е извършил дейността си.

         

          Общия размер на причинената вреда от продължаваното престъпление е в размер значително под размера на минималната работна заплата за страната.

 

Така изброените по-горе обстоятелства характеризират случая като такъв, който формално осъществява признаците на престъпление по чл. 212б, ал. 1, т. 1, вр. чл. 26 ал. 1 от НК, но поради своята малозначителност е с явно незначителна обществена опасност и не съставлява престъпление по смисъла на чл. 9 , ал. 2 от НК.

 

По горните съображения съдът постанови присъдата си, като призна подсъдимия К.Д.П. за невиновен и го оправда по повдигнатото му обвинение.

 

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: