П Р И С Ъ Д А

                                                             

Гр.Червен бряг, 28.02.2018 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Червенобрежки районен съд в публично съдебно заседание на двадесет и осми февруари  през две хиляди и осемнадесета година, в състав

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ПЪРВАНОВ

СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ:1. Ц. Й. П.

                                                                        2. В. Г. М.

при секретаря Павлина Плючарска  и участието на прокурора Юлия Накова, като разгледа докладваното от съдията Христо Първанов Нохд. № 341 по описа за 2017 година на Червенобрежки районен съд, на основание данните по делото и закона  

                                                            П Р И С Ъ Д И:

Признава подсъдимия К.Д.П. - роден на ***г***, българин, български гражданин, с висше образование, работещ -  Лекар рентгенолог към МБАЛ „Червен бряг“, ЕООД, ДКЦ „Св. Параскева“, ДКЦ1-Червен бряг ЕООД. Женен. Не осъждан. ЕГН: ********** за НЕ ВИНОВЕН в това, че:

През периода 04.02.2015г до 02.07.2015г.  в гр. Плевен при условията на продължавано престъпление, чрез съставяне на документи с невярно съдържание и на неистински документи – направления за медико-диагностична дейност, бланка МЗ- НЗОК № 4, съзнателно дал възможност на юридическото лице - ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „СВЕТА ПАРАСКЕВА“ ЕООД да получи без правно основание чуждо движимо имущество - парична сума в общ размер на 333.18лв. собственост на РЗОК- Плевен, както следва:

1.      На 04.02.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на неистински документ- Направление за медико –диагностична  дейност № 4/05.01.2015г. с код 06-30 /рентгенография на гръден кош и бял дроб / на името на П.К.И., съзнателно дал възможност на ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД гр. Плевен да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

2.      На 04.02.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на документ с невярно съдържание - Направление за медико –диагностична  дейност № 7/05.01.2015г. в което отразил, че на тази дата е извършено изследване с код 06-15 /рентгенография на коленна става /  на И.Т.К. в  ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД и съзнателно дал възможност на същото юридическо лице да получи без правно основание парична сума в размер на 7.56лв

3.      На 04.02.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на неистински документ - Направление за медико –диагностична  дейност с № 62/29.01.2015г с код 06-29 /рентгенография на гръбначни прешлени / на името на А.А.М.  съзнателно дал възможност на ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД гр. Плевен да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

4.      На 04.02.2015г чрез съставяне на документ с невярно съдържание- Направление за медико –диагностична  дейност с № 97/29.01.2015г. в което отразил, че на тази дата е извършено изследване с код 06-29 /рентгенография на гръбначни прешлени / на Г.Д.И. в  ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД и съзнателно дал възможност на същото юридическо лице да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

5.      На 06.03.2015г. в гр. Плевен чрез съставяне на неистински документ- Направление за медико –диагностична  дейност с № 95/12.02.2015г с код 06-13 /рентгенография на тазобедрена става / на името на И.П.И. съзнателно дал възможност на ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД гр. Плевен да получи без правно основание парична сума в размер на 7.56лв

6.      На 06.03.2015г. в гр. Плевен чрез съставяне на неистински документ-  Направление за медико –диагностична  дейност с № 64/05.02.2015г с код 06-30 /рентгенография на гръден кош и бял дроб / на името на В.П.Ц. съзнателно дал възможност на ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД гр. Плевен да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

7.      На 06.03.2015г. в гр. Плевен чрез съставяне на неистински документ Направление за медико –диагностична  дейност с № 63/02.02.2015г. с код 06-29 /рентгенография на гръбначни прешлени / на името на Г.Н.Г. съзнателно дал възможност на ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД гр. Плевен да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

8.      На 06.03.2015г. в гр. Плевен чрез съставяне на неистински документ- Направление за медико –диагностична  дейност с № 263/16.02.2015г. с код 06-34 /ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи / на името на Борислав Десиславов Л. съзнателно дал възможност на ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД гр. Плевен да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

9.      На 06.03.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на документ с невярно съдържание- Направление за медико – диагностична дейност с № 116/24.02.2015г, в което отразил, че на тази дата е извършено изследване с код 06-34 /ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи / на Д.И.М. в  ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД и съзнателно дал възможност на същото юридическо лице да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

10. На 06.03.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на документ с невярно съдържание- Направление за медико –диагностична  дейност с № 179/03.02.2015г., в което отразил, че на тази дата е извършено изследване с код 06-29 /рентгенография на гръбначни прешлени / на името на Д.Т.П. в  ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД и съзнателно дал възможност на същото юридическо лице да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

11. На 02.04.2015г. в гр. Плевен чрез съставяне на документ с невярно съдържание- Направление за медико–диагностична  дейност с № 253/19.03.2015г., в което отразил,  че на тази дата е извършено изследване с  код 06-30 /рентгенография на гръден кош и бял дроб / на Д.П.Я. в  ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД и съзнателно дал възможност на същото юридическо лице да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

12. На 02.04.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на неистински документ - Направление за медико –диагностична  дейност с № 113/09.03.2015г с код 06-34 /ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи /  на името на Ивайло Василев Банчев, съзнателно дал възможност на ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД гр. Плевен да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

13. На 02.04.2015г. в гр. Плевен чрез съставяне на неистински документ Направление за медико –диагностична  дейност с № 271/30.03.2015г с код 06-30 /рентгенография на гръден кош и бял дроб / на името на Р.В.Ц. съзнателно дал възможност на ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД гр. Плевен да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

14. На 02.04.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на документ с невярно съдържание Направление за медико –диагностична  дейност с № 143/12.03.2015г в което отразил,  че на тази дата е извършено изследване с код 06-30 /рентгенография на гръден кош и бял дроб / на К.К.К. в  ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД и съзнателно дал възможност на същото юридическо лице да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

15. На 07.05.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на документ с невярно съдържание Направление за медико –диагностична  дейност с № 463/07.04.2015г в което отразил,  че на тази дата е извършено изследване с код 06-29 /рентгенография на гръбначни прешлени / на Д.В.П. в  ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД и съзнателно дал възможност на същото юридическо лице да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

16. На 07.05.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на документ с невярно съдържание- Направление за медико –диагностична  дейност с № 397/21.04.2015г в което отразил,  че на тази дата е извършено изследване с код 06-29 /рентгенография на гръбначни прешлени / на Ф.И.Ф. в  ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД и съзнателно дал възможност на същото юридическо лице да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

17. На 07.05.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на документ с невярно съдържание Направление за медико –диагностична  дейност с № 272/20.04.2015г в което отразил, че на тази дата е извършено изследване с код 06-30 /рентгенография на гръден кош и бял дроб / на Г.М.Д.  в  ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД и съзнателно дал възможност на същото юридическо лице да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

18. На 03.06.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на документ с невярно съдържание- Направление за медико –диагностична  дейност с № 585/04.05.2015г в което отразил, че на тази дата е извършено изследване с код06-30 /рентгенография на гръден кош и бял дроб / на А.Н. Митева в  ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД и съзнателно дал възможност на същото юридическо лице да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

19. На 03.06.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на документ с невярно съдържание Направление за медико –диагностична  дейност с №459 /04.05.2015г в което отразил,  че на тази дата е извършено изследване с код 06-34 /ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи /  на Мануела П. Манова в  ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД и съзнателно дал възможност на същото юридическо лице да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

20. На 03.06.2015г. в гр. Плевен чрез съставяне на неистински документ Направление за медико –диагностична  дейност с № 754/18.05.2015г с код 06-34 /ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи/ на името на Н.Г.М. съзнателно дал възможност на ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД гр. Плевен да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

21. На 03.06.2015г. в гр. Плевен, чрез съставяне на неистински документи - Направление за медико –диагностична  дейност с № 225/11.05.2015г с код 06-34 /ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи/ и направление за МДД № 226/11.05.2015г с код 06-30 / рентгенография на гръден кош и бял дроб/ на името на В.Т.П., съзнателно дал възможност на ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД гр. Плевен да получи без правно основание парична сума в размер на 27.54лв

22. На 02.07.2015г. в гр. Плевен чрез съставяне на неистински документ Направление за медико –диагностична  дейност с № 552/15.06.2015г с код 06-13 /рентгенография на тазобедрена става / на името на Н.И.В. съзнателно дал възможност на ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД гр. Плевен да получи без правно основание парична сума в размер на 7.56лв

23. На 02.07.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на неистински документ - Направление за медико –диагностична  дейност с № 387/25.06.2015г с код 06-34 /ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи / на името на Ц.К.Д. съзнателно дал възможност на ДКЦ „ Света Параскева“ ЕООД гр. Плевен да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

24. На 02.07. 2015г в гр. Плевен чрез съставяне на неистински документ Направление за медико – диагностична дейност с № 354/01.06.2015г с код 06-29 /рентгенография на гръбначни прешлени / на името на П.М.П. съзнателно дал възможност на ДКЦ „Света Параскева“ ЕООД гр. Плевен да получи без правно основание парична сума в размер на 13.77лв

25. На 02.07.2015г в гр. Плевен чрез съставяне на документ с невярно съдържание Направление за медико – диагностична  дейност с № 331/04.06.2015г. в което отразил, че на тази дата е извършено изследване с код 06-17 /рентгенография на глезена става / на Ц.Я.В. в  ДКЦ „Света Параскева“ ЕООД и съзнателно дал възможност на същото юридическо лице да получи без правно основание парична сума в размер на 7.56 лв..

-         Като полученото имущество е възстановено до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд  като го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение по  чл.  212б, ал. 1, т. 1, вр. с чл. 212 ал. 2 вр. ал.1, вр. с чл. 26 ал.1  от НК.

Присъдата подлежи на жалба и протест в 15-дневен срок от днес пред Плевенския окръжен съд.

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                 СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

                                                                                                                                      2.