МОТИВИ ПО НОХД №525/2017г. по описа на Районен съд Червен бряг

 

Районна прокуратура – Червен бряг, е повдигнала обвинение срещу  С.Ц.С. с  ЕГН **********, роден на  *** ***, с постоянен адрес:***, българин, с българско гражданство, неженен, с основно образование, работи, неосъждан, за това, че:

1/ на  09.07.2017 г. около 02.20 часа в гр. К., обл. Плевен, по ул. М.С. управлявал моторно превозно средство – мотопед „М*** с № на рама ***, което не било регистрирано по надлежния ред съгласно Наредба №I-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от министерството на вътрешните работи – престъпление по  чл. 345 ал.2 вр. ал.1 от НК;

2/  на  09.07.2017 г. около 02.20 часа в гр. К., обл. Плевен, по ул. М.С. управлявал моторно превозно средство – *** с № на рама *** без регистрационна табела, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление №16-0374-000807/31.10.2016г. на Началника на РУ на МВР Червен бряг, в сила от 09.12.2016 г. - престъпление по чл. 343в, ал.2 вр. ал.1 от НК.

В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура Червен бряг- прокурор Светла Христова поддържа обвинението срещу подсъдимия, счита същото за доказано по безспорен и несъмнен начин като пледира за постановяване на осъдителна присъда и предлага на съда предвид степента на обществена опасност на деянието да определи и наложи на подсъдимия  за престъплението по чл. 345, ал.2 вр. ал.1 НК наказание лишаване  от свобода  в размер на 8 месеца, изпълнението на което да бъде отложено с 3 годишен изпитателен срок, а за престъплението по чл.343в, ал.2 НК – наказание „Лишаване от свобода” в размер на 1 година и 2  месеца и „Глоба” в размер на 800лв. Представителят на РП-Червен бряг предлага  да бъдат приложени разпоредбите на чл.23, ал.1 и ал.3 НК.

            Подсъдимият, редовно призован се явява лично и с пълномощник адв.П.К. ***.  Страната и процесуалният й представител молят съда да признае подсъдимият за невиновен, оспорват извършването на изпълнителното деяние от страна на С.Ц.С., а именно обстоятелството, че подсъдимият е управлявал процесното моторно превозно средство.

Съдът като прецени събраните в хода на досъдебното производство доказателства прие за установени следните фактически обстоятелства:

Подсъдимият С.Ц.С. с  ЕГН ********** е роден на  ***г***, обл. Плевен, ул. ***. Българин е. С българско гражданство е. Не е женен. С основно образование е.  Работи.  Не е осъждан за престъпления от общ характер.

И. Й.Й.  и подсъдимият С.Ц.С. са приятели.

На 09.07.2017г. двамата решили да посетят дискотека в гр. К.. Двамата се качили върху ***с рама ***, който не бил регистриран по надлежния ред съгласно чл. 3 от Наредба I-45 от 24.03.20000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътно превозни средства, издадени от МВР. Върху мотопеда нямало поставена регистрационна табела. Отпред седнал свидетеля Й., а зад него подсъдимият. Около 2,20 часа в град К. подсъдимият С.Ц.С. управлявал превозното средство с поставени върху кормилото ръце без да си разменя мястото със свидетеля И. Й. като се придвижвал по главната улица „М.Симеонов“ .

По същото време и място служители на сектор ПП при ОД на МВР гр. Плевен – свидетелите Д.Б.Д.,  Д.И.А., Д.П.Г., Е.П.С., Л.С.Х.  и И.М.Г., с два автомобила на МВР, оборудвани със звукова и светлинна сигнализация, осъществявали контрол на автомобилния транспорт по предварително утвърден график. Посоката на движение на двата патрулни автомобила била  към гр.Червен бряг, обратна на тази на движение на С..*** служебният автомобил, управляван от Д.И.А., се разминал с мотопеда по-горе. Служителите на МВР забелязали, че мотопеда няма регистрационна табела и че ръцете на седящия отзад /на подсъдимия С.С./ са поставени върху кормилото и той управлявал моторното превозно средство. Служителите на МВР подали звуков и светлинен сигнал вкл. сигнал със стоп палка, но вместо да спре мотопеда ускорил като през това време управлението поел  седящият отпред И. Й.. Служебните автомобили на МВР го последвали и след около 3-4 минути успели да спрат превозното средство. При направената проверка служителите на МВР установили че и Й. и С. са неправоспособни водачи, а ***с рама ***не е регистриран.  На свидетеля И. Й.Й. бил съставен АУАН ф.№217673 от 9.07.2017г. за нарушение на чл. 150 , чл. 140 ал.1 и чл.5 ал.3 т.1 пр.2 във вр. чл. 174 от КЗ/ ЗДвП /л.51 от делото/. На Й. бил издаден и талон за медицинско изследване за явяване на лицето за даване на кръвна проба в ЦСМП Червен бряг. При извършената проверка на Й. на място с техническо средство свидетеля дал отрицателен резултат за употреба на алкохол и наркотични вещества. По аналогичен начин служителите на МВР процедирали със подсъдимия С.Ц.С.. С акт ф.№151264/9.07.2017г. на С.Ц.С. било констатирано нарушение на чл. 140 ал.1 чл. 150 и чл. 174 ал.3 вр. чл. 5 ал.3 т.1 от ЗДвП, който бил връчен лично на С. срещу подпис /л.6 от ДП/. Служителите на МВР опитали да извършат проверка на подсъдимия за употреба на алкохол и наркотици, но подсъдимият отказал проверката, в резултат на което му бил издаден талон за медицинско изследване с ф.№0015372/9.07.2017г. /л.8 от ДП/ с указание да се яви в ФСМП Червен бряг до 04.00 часа на 9.07.2017г. Подсъдимият С.С. бил съпроводен до медицинското заведение и се явил в 3.30 часа на 9.07.2017г., но отказал да даде кръв. В хода на проверката св.И. Й. признал пред служителите на МВР – пред св. Е.С., Д.Д. и Д.А., че подсъдимият е управлявал като посочвал пред различните служители различна причина – нужда да изпуши цигара, времето било студено и отпред духал вятър и му измръзнали ръцете и др. Свидетеля Й. помолил служителите на МВР да поеме вината, защото подсъдимият вече бил наказван за същото  деяние.

След извършена проверка в масивите на МВР се установило, че подсъдимият С.Ц.С. е осъждан за деяние по чл. 343в ал.2 вр. ал.1 от НК.

По реда на чл. 356 ал.3 от НПК и е започнало бързо производство №86/2017г. по описа на РП Червен бряг /ЗМ№304/2017г. и ЗМ №305/2017г./ по описа на РУ Червен бряг. В хода на досъдебното производство Постановление от 14.07.2017г. С.Ц.С. бил привлечен в качеството на обвиняем за това, че на  09.07.2017 г.  осъществил съставите на две престъпления – по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 НК и по чл.345, ал.2 НК.

С обвинителен акт към писмо с вх.№6523/15.11.2017г. е образувано настоящото НОХД №525/2017г.  по описа на РС-Червен бряг.

Горната фактическа обстановка се доказва от писмените доказателства по делото – АУАН ф.№151264/9.07.2017г. , талон за медицинско изследване ф.№0015372,  справка за нарушител  от АИС при КАТ, заверено копие на наказателно постановление №16-0374-000807/31.12.2016г. на Началника на  РУ Червен бряг, служебна бележка рег.№374р-7619/14.07.2017г. , писмо №7/25.07.2017г. на ФСМП Червен бряг  и извлечение от амбулаторен журнал при ФСМП-Червен бряг и др., както и от гласните доказателства, съдържащи се в показанията на св. И.М.Г., Л.С.Х., Е.П.С., Д.П.Г., Д.Б.Д. и Д.И.А., както и от част от показанията на св. И. Й.Й..

            От доказателствата по делото, разгледани по отделно, съдът установи следните факти и обстоятелства:

Установява се от АУАН ф.№151264/09.07.2017г. /на л.6 от досъдебното производство/, че на 9.07.2017г. Д.И.А. – мл. автоконтрольор при СПП – ОД МВР - Плевен в присъствието на Д.Б.Д. /очевидец/ съставил  АУАН с ф.№ 151264/ 09.07.2017г. на С.Ц.С. за това, че на 9.07.2017г. около 2.20 часа в гр. К. ул. „***” в посока центъра на града управлявал ***с рама №***, без да е регистриран по надлежния ред; управлява МПС без да притежава свидетелство за управление на МПС, с което е нарушил чл. 140 ал.1, чл. 150 и чл. 174 ал.3 вр. чл. 5 ал.1 т.1 от ЗДвП. В документа е отбелязано, че подсъдимият е  отказал да му бъде извършена проба с техническо средство Дръг Тест 5000 с ф.№ *** за наличие на упойващи вещества, бил издаден талон за медицинско изследване №0015372, както и че С. бил съпроводен до медицинско заведение.

Установява се от приложения на л.8 от досъдебното производство талон за медицинско изследване ф.№0015372, издаден от Д.И.А., че при предварителната проверка на С.Ц.С., последният отказал да даде проба, което обусловило необходимостта от издаване на талона. Видно от документа талона бил връчен в 3.10 часа на 9.07.2017г. с указание С. *** до 4.00 часа на същия ден.

Видно от справка за нарушител /на л.9-10 от досъдебното производство/ на С.Ц.С. са издавани два броя наказателни постановление – Наказателно постановление №1436/2012г. на РУ Червен бряг за нарушение на чл. 150 т.б от ЗДвП и Наказателно постановление №16-0374-000807/31.10.2016г. на РУ Червен бряг, в сила от 9.12.2016г. за нарушения на чл. 103, 150 и чл. 100 ал.1 т.2 от ЗДвП.

Установява се от заверено копие на наказателно постановление №16-0374-000807/31.12.2016г. на Началника на  РУ Червен бряг, че С.Ц.С. е санкциониран за нарушение на чл. 103 /не спира плавно на посоченото място или най-дясната част на платното за движение при подаден сигнал за спиране на контролен орган/, чл. 150 /управлява ППС без да е правоспособен водач/ и чл. 100 ал.1 т.2 от ЗДвП / не носи свидетелство за регистрация на МПС, което управлява/, като му били наложени глоби на основание чл. 175 ал.1  т.4, чл. 177 ал.1 т.2 пр.1 и чл. 183 ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП. Наказателното постановление било връчено лично на С. на 01.12.2016г.

Видно от служебна бележка рег.№374р-7619/14.07.2017г. /л.12 от дос.пр./  Наказателно постановление №16-0374-000807 е влязло в сила на 09.1.2016г. От документа се установява още, че подсъдимият С.Ц.С. не притежава свидетелство за управление на МПС.

Видно от характеристична справка рег.№374р-7447/11.07.2017 /л.22 от досъдебното производство/ С.С. *** и по отношение на него в масивите на МВР е направена криминалистическа регистрация №4691/28.01.2014г. с вписване на чл. 343в от НК.

Установява се от писмени доказателства /л.32-25 вкл. от ДП/ към писмо №7/25.07.2017г. на ФСМП Червен бряг, че  при направената проверка на документацията във ФСМП Червен бряг се установило,  че лицето С.Ц.С.  се явил във ФСМП в 3.30 часа на 9.07.2017г. , но е отказал да даде кръвна проба. 

Установява се от справка вх.№251/17.01.2018г. /л.42 от делото/ ведно с приложените към нея извлечения от информационната система на КАТ при МВР, че С.Ц.С. и И. Й.Й. са неправоспособни, както и не са установени данни за собственик и налична регистрация в България в системата АИС на ***

Видно от справка рег.№316000-2816/22.01.2018г. на ОД на МВР Плевен /л.48 от делото/ всички МПС на сектор ПП при ОД на МВР Плевен са оборудвани с АИС ВПК-2 в съответствие със Заповед №8121з-1154/1.09.2017г. относно утвърждаване на Организационно-технологични правила за работа с автоматизирана информационна система „Видео заснемане на пътен контрол“. Съгласно чл. 10 ал.1 от правилата всички файлове с видеоинформация в централната компонента се съхраняват за срок от 30 дни. От справката се установява още, че към дата 9.07.2017г. системата на АИС ВПК е била инсталирана, но не е била въведена в реална експлоатация, а във връзка с издадените наказателни постановления на 19.07.2017г на И. Й. Й. С.Ц.С. по преписките няма изготвени докладни записки от служителите на сектор ПП и сектор ООРТП при ОД на МВР Плевен.

Видно от писмените доказателства на л.49-52 от НОХД №525/2017г. на И. Й.Й. били издадени Наказателно постановление №17-0938-003653/19.07.2017г., АУАН №3653/09.07.2017г. /ф.№217673/ и талон за медицинско изследване №0015373/09.07.2017г.

Установява се от писмо вх.№316000-37431/26.10.2017г. и приложеното към него копие на решение №209/26.09.2017г. по АНД №420/2017г. по описа на РС Червен бряг, че И. Й.Й. бил признат за виновен в това, че на 09.07.2017г., около 02.20 часа в гр. К., обл. Плевен, по ул. „*** управлявал МПС – *** с № на рама ***, което не било регистрирано по надлежния ред, съгласно Наредба № І-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от Министерството на вътрешните работи -престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК като на основание чл. 78а ал.1 от НК бил освободен от наказателна отговорност и му било наложено административно наказание „Глоба” в размер на 1000 лв.

Видно от справка за съдимост рег.№48/5.02.2018г. С.Ц.С. не е осъждан за престъпления от общ характер.

В подкрепа на посочената по-горе фактическа обстановка са и гласните доказателства  по делото, съдържащи се в показанията на свидетелите И.М.Г., Л.С.Х., Е.П.С., Д.П.Г., Д.Б.Д. и Д.И.А., както и от част от показанията на св. И. Й.Й..

Видно от показанията на св.И.М.Г., свидетеля е очевидец, че водач на процесния ***  е бил именно подсъдимия. Свидетелят посочва и разпознава извършителя на деянието в  съдебното заседание от 09.01.2018г. - „по-ниския беше отзад  и държеше кормилото на мотопеда като той контролираше управляваше мотопеда, нищо че беше отзад”. Свидетеля допълва, че „ръцете на младежа, който беше отпред му бяха ръцете в джобовете”, „той /показва подсъдимия/ управляваше, но беше втори на седалката”. При разминаването на служебния автомобил на МВР с мотопеда, св. Г. ясно е видял ръцете на С.Ц.С. върху кормилото на мотопеда. Пред свидетеля подсъдимият първоначално отрекъл, а впоследствие признал, че е карал МПС-то, както и факта, че и двамата със св. Й. са неправоспособни. Мотив за извършване на деянието е посоченото пред свидетеля  от Й., че било студено и ръцете му били в джобовете на анураг, в който е облечен. Съдът кредитира изцяло показанията на св. Г.,  поради съответствието между показанията му и всички останали свидетели вкл. тези на  св. И. Й. относно  местоположението на двете лица – подсъдимия и св.Й. върху мотопеда и лицето, което го е управлявало в момента на разминаване със служебните автомобили на МВР и подаване на звуков, светлинен  и със стоп палка сигнал.

В подкрепа на изложеното от св.Г. са и показанията на свидетеля Л.С.Х., който пред състава заявява, че при разминаване на автомобила на МВР с мотопеда забелязал, че по-високият мъж /  разпознава св. Й./ е на седалката отпред, а по – ниския отзад, мотопеда не е спрял на подадения сигнал със стоп палка, а  водачите били неправоспособни.

Свидетеля Е.П.С. също е очевидец, че подсъдимият е бил отзад на седалката, с протегнати ръце на кормилото. Пред свидетеля С., св.Й. признал обстоятелството, че именно С.Ц.С. е управлявал мотопеда и  поискал да поеме вината.

            Видно от показанията на свидетеля Д.П.Г., лицето разпознава подсъдимия и свидетеля Й., като посочва, че са се возели на мотопед,  а  при подаден сигнал със  стоп палка не спрели. Свидетеля е възприел непосредствено как първо подсъдимият е карал  мотопеда, а впоследствие и св.Й.. Пред Г. свидетеля Й.  признал, че и двамата са карали мотопеда, но по различно време.

В показанията на св. Д.Б.Д., дадени в съдебната фаза на процеса и  тези от досъдебното производство, прочетени по реда на чл. 281, ал.4 вр. ал.1 т.2 пр.2 НПК, съставът установи противоречие относно изложените от свидетеля факти, свързани с облеклото на двете лица – подсъдимия и св.Й., местоположението им върху седалката на мотопеда, но при допълнителния разпит на свидетеля Д. е категоричен „първо караше този, който се возеше отзад”, а после „като ги последвахме започна да кара този отпред”.  Противоречието в показанията на свидетеля относно облеклото и факта, че по същество подсъдимият е бил отзад, а не отпред, е резултат на усложнената фактическа обстановка, но свидетеля е категоричен, че и двамата – както подсъдимият, така и св.Й. са управлявали превозното средство.

Видно от показанията на св. Д.И.А., свидетеля е шофьор на първият служебен автомобил на МВР,  а колегите му от вторият патрулен автомобил се движели на 100 метра от тях с цел подсигуряване. След подадения от свидетеля Д.А. сигнал– звуков и светлинен  и със стоп палка през прозореца, свидетеля забелязал, че водача -  лицето, което се возело отзад, подал управлението на първото лице – отпред. Пред свидетеля Й. признал, че не е спрял защото мотопеда нямал номер, посочил  че поради студа си държал ръцете в джобовете, а управлявал подсъдимия, както и помолил служителите на МВР да съставят на него акт, но не и на С.С.. Свидетеля посочва лицето, което се е возело отзад – подсъдимия и заявява, че същия е управлявал МПС.

Съдът кредитира изцяло с доверие показанията на свидетелите – служители на МВР, именно св. И.М.Г., Л.С.Х., Е.П.С., Д.П.Г., Д.Б.Д. и Д.И.А.. Показанията на всички тези свидетели кореспондират относно основните елементи от състава на престъпленията по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 и чл.345, ал.2 НК, а именно относно изпълнителното деяние на престъпленията – управлението на моторното превозно средство. Всички свидетели са единодушни, че двете лица – св.И. Й. и подсъдимият С. са управлявали мотопеда през различни периоди от време. Свидетелите внасят преки доказателства в процеса относно факта, че превозното средство е било управлявано от подсъдимия, който след подаването на сигнал  е предал управлението и кормилото на мотопеда е било поето от св.Й..   Показанията на свидетелите служители на МВР кореспондират  и с показанията на св. И. Й., който признал пред тях факта, че подсъдимият е управлявал МПС –то. Косвените доказателства, съдържащи се в показанията на св.Й., относно направеното от него извънсъдебно признание за  лицето, което е управлявало мотопеда, са относими, както за изпълнителното деяние на престъплението по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 и чл.345, ал.2 вр. ал.1 НК , така и за субекта на двете престъпления.

Съдът кредитира и показанията на св. Д.Б.Д.. Въпреки противоречието в показанията  му, дадени в различни периоди от време, свидетеля потвърждава изложеното от колегите му, релевантните за обвинението факти, а именно че и двете лица / С.С. и И. Й./ са управлявали моторното превозното средство.

Съдът не възприема като противоречие  и разминаването в показанията на свидетелите относно направените признания от св.И. Й.. Състава приема, че защитната версия на св.Й. се е изменяла пред различните служители на МВР като пред част от тях  е бил посочван като мотив  за управлението на МПС без свидетелство за правоспособност нуждата да бъда запалена цигара, а пред други студеното време. 

В подкрепа на обвинението срещу С. е и резултата от проведената очна ставка  между св. Й.  и св. Д., в хода на която Й. признава, че е управлявал мотопеда, което внася косвено доказателство в подкрепа на изложените от свидетелите И.М.Г., Л.С.Х., Е.П.С., Д.П.Г., Д.Б.Д. и Д.И.А. преки доказателства  за автора и изпълнителното деяние на престъплението по чл.343в, ал.2 и чл.345, ал.2 НК.

 Видно от показанията на св.И. Й.Й., последният признава обстоятелството, че *** с рама № *** е негова собственост, че *** не е регистриран по надлежния ред и няма регистрационна табела, както и че кормилото на МПС-то е държано от подсъдимия  докато свидетеля си запали цигара. Съдът кредитира с доверие показанията на св. Й. в частта, в която посочва, че моторното превозно средство било управлявано от подсъдимия, но не и частта относно времетраенето на управлението. Нито един от останалите свидетели - И.М.Г., Л.С.Х., Е.П.С., Д.П.Г., Д.Б.Д. и Д.И.А., не отбелязват при разминаването на мотопеда със служебните автомобили на МВР, седящият отпред свидетел И. Й. да е бил със запалена цигара. Нещо повече, видно от показанията на св. И.М. Б.  „ ръцете на младежа, който беше отпред бяха в джобовете му”, а ръцете на подсъдимия – на кормилото.

Гласните доказателства, съдържащи се в показанията на И.М.Г., Л.С.Х., Е.П.С., Д.П.Г., Д.Б.Д. и Д.И.А. и И. Й.Й., относно факта на управлението на МПС от подсъдимия се подкрепя и от писмените доказателства в  АУАН ф.№151264/9.07.2017г., заверено копие на наказателно постановление №16-0374-000807/31.12.2016г. на Началника на  РУ Червен бряг, справка вх.№251/17.01.2018г. и др.

По отношение на даденото от подсъдимия обяснение,  в което заявява, че не е управлявал мотопеда, съдът не кредитира с доверие   изложеното от С. и приема, че се касае за защитна теза на лицето, която не кореспондира с всички останали гласни доказателства в показанията на всички разпитани свидетели по делото.

В съдебно заседание част от свидетелите / св.Е.С.,  св. Д.Г., св. Д.Д./ посочват подсъдимия, разпознават го безусловно, категорични са, че е бил седнал зад свидетеля Й. : „по-високото момче“/ и внасят преки доказателства в процеса относно авторството на деянията.

Показанията на свидетелите– служители на МВР кореспондират изцяло помежду  вкл. по отношение на местоположението на  подсъдимия и свидетеля Й.. Свидетелите не се намират в някакви отношения с подсъдимия. Показанията на свидетелите съответстват както помежду си, така и с писмените доказателства по делото, ето защо съдът ги кредитира изцяло с доверие като ги приема за правдиви и съответни на обективната действителност. 

В показанията на служителите на МВР се съдържат доказателства за елементите от обективната страна на престъпленията по чл. 343в, ал.2 НК и чл.345, ал. 2 вр. ал.1 НК – относно времето и мястото на извършване на деянията,  изпълнителното деяние на всяко от престъпленията – управление на МПС от подсъдимия без свидетелство за управление на МПС като превозното средство  не е регистрирано по надлежния ред. Гласните доказателства в показанията на свидетелите сочат и автора на престъпленията т.е. субекта, както и елементи от субективната страна – мотива за извършване на обществено опасните деяния / нуждата на св.Й. да пуши и студеното време/.

            Гореизложеното обуславя извод, че обвиненията срещу С.Ц.С. са доказани по безспорен и категоричен начин.

       От показанията на свидетелите се установяват  доказателства, че на 09.07.2017г. подсъдимият е управлявал моторно превозно средство т.е. относно изпълнителното деяние и  на двата състава – по чл.343в, ал.2 НК. От справката за нарушител и приобщеното по делото копие на Наказателно постановление №16-0374-000807/31.10.2016г.,се установяват и другите елементи от обективна страна  на престъплението по чл.343в, ал.2  и чл.345, ал.2 НК, а именно обстоятелството, че деецът е бил неправоспособен към  процесната дата,  управлявал  е моторно превозно средство без регистрационна табела и без да е регистрирано по надлежния ред, както и в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние. Доказателства за субективната страна на престъпленията съдът открива в показанията на св. Й., който посочва, че причината за осъществяване на деянията от страна на С. е студеното време , при което ръцете на седящия отпред били измръзнали.

Доказателства за обективната страна на извършеното престъпление по чл.345, ал.2 вр. ал.1 НК по делото относно изпълнителното деяние, освен в гласните доказателства по делото,  се съдържат и в приобщените в съдебната фаза на процеса писмени доказателства - служебна бележка рег.№374р-7619/14.07.2017г. /л.12 от дос.пр. и  справка вх.№251/17.01.2018г. /л.42 от делото/ ведно с приложените към нея извлечения от информационната система на КАТ, от които се установява, че не са установени данни за собственик и налична регистрация в България в системата АИС на ***

От гласните и писмени доказателства, подробно описани по-горе, по отделно и в съвкупност се установява по безспорен и категоричен начин времето, мястото и начина на извършване на деянието и неговият автор на престъплението по чл.343в, ал.2 и чл.345, ал.2 НК.

            От субективна страна, престъпленията по чл.343в, ал.2 и по чл.345, ал.2 вр. ал.1 НК са осъществени при форма на вина – пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 НК, тъй като подсъдимия е съзнавал обществено опасния характер на деянията, предвиждал е техните обществено опасни последици и е целял тяхното настъпване. Подсъдимия е съзнавал, че е неправоспособен и не притежава свидетелство за управление на МПС, както и обстоятелството, че управлява МПС  без свидетелство в едногодишния срок от наказването му по административен ред, но е целял търсения резултат. С. е знаел, че автомобила е без регистрационни табели и без надлежната за това регистрация и въпреки това го е управлявал.

            Причините за извършване на деянието са неспазване на установения в страната правов ред и незачитане на правилата и разпоредбите в Закона за движение по пътищата.

            От правна страна : 

Предвид възприетата от съда фактическа обстановка описана в обвинителния акт и изцяло потвърдена от писмените доказателства по делото и свидетелските показания, съдът прие, че  С.Ц.С.  е осъществил престъпления от общ характер като :

-на  09.07.2017 г. около 02.20 часа в гр. К., обл. Плевен, по ул. М.С. управлявал моторно превозно средство – *** с № на рама *** което не било регистрирано по надлежния ред съгласно Наредба №I-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от министерството на вътрешните работи – престъпление по  чл. 345 ал.2 вр. ал.1 от НК;

- на  09.07.2017 г. около 02.20 часа в гр. К., обл. Плевен, по ул. М.С. управлявал моторно превозно средство – *** с № на рама *** без регистрационна табела, без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление №16-0374-000807/31.10.2016г. на Началника на РУ на МВР Червен бряг, в сила от 09.12.2016 г. - престъпление по чл. 343в, ал.2 вр. ал.1 от НК.

Предвиденото по закон наказание за престъплението по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 НК към датата на осъществяване на деянието е „Лишаване от свобода” от 1 до 3 години  и „Глоба” от 500 до 1200 лева, а за това по чл.345, ал.2 вр. ал.1 НК алтернативно  „Лишаване от свобода до 1 година или Глоба от 500 до 1000 лева.

При  индивидуализиране на наказанието на подсъдимия, съдът установи, че е налице смекчаващо отговорността обстоятелства – деецът не е осъждан за престъпления от общ характер. Относно деянието по НАХД № 53/2014г. по описа на РС-Червен бряг, с решението по което С. / влязло в сила на 14.03.2014г. / е признат за виновен в престъпление по чл. 343в, ал.1 НК , осъществено на 25.10.2013г., като му е наложено наказание „Глоба” на основание чл.78а, ал.1 НК в размер на 1000 лв.  и съобразявайки Тълкувателно решение № 2/28.02.2018г. на ОСНК на ВКС, следва да се приеме, че  е налице една от предпоставките за приложението на чл.78а, ал.1  по б.“б“ от НК - лицето  не е осъждано, но е налице ограничението по с чл.78а, ал.7 НК- множество престъпления.

Налице е обаче  и отегчаващо обстоятелство – подсъдимият е  чест нарушител на Закона за движението по пътищата, иманентно свързан с разпоредбата на чл.343в, ал.2 и чл.345, ал.2 вр.ал.1 НК. Видно от справката за нарушител /на л.9-10 от досъдебното производство/ на С.Ц.С. са издавани два броя наказателни постановление – Наказателно постановление №1436/2012г. на РУ Червен бряг за нарушение на чл. 150 т.б от ЗДвП и Наказателно постановление №16-0374-000807/31.10.2016г. на РУ Червен бряг, в сила от 9.12.2016г. за нарушения на чл. 103, 150 и чл. 100 ал.1 т.2 от ЗДвП.

Ето защо съдът намери, че следва да определи наказанията за всяко от двете престъпления при условията на чл.54 НК  като  наложи на подсъдимия наказание 6 /шест/ месеца лишаване от свобода, изпълнението на което на основание чл. 66 ал.1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години, за престъплението по чл. чл. 345 ал.2 вр. ал.1 от НК, а за деянието по чл. по чл. 343в, ал.2 вр. ал.1 от НК,  наказание в минимален размер , а именно 1 /една/ година лишаване от свобода и „Глоба“ в размер на 500 /петстотин/ лева в полза на държавата по сметка на РС Червен бряг. На основание чл. 66 ал.1 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода за престъплението по чл.343в, ал.2 вр. ал.1 НК се отлага за срок от 3 /три/ години .

С оглед на обстоятелството, че са налице предпоставките на чл.23, ал.1 НК съдът определи на подсъдимия С.Ц.С. с ЕГН ********** едно общо най-тежко наказание измежду наложените за престъпленията по чл. 345 ал.2 вр. ал.1  вр. чл.54 ал.1 о т НК и чл. 343в ал.2 вр. ал.1 от НК,  а именно наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година, изпълнението на което се отлага за срок от 3 /три/ години, както и наказанието „Глоба“ в размер на 500 /петстотин/ лева в полза на държавата по сметка Районен съд  Червен бряг.

Съдът намери, че с определянето на наказанието от този вид и в този размер, ще бъдат постигнати целите на личната и генералната превенция на наказанието визирани в чл. 36 НК, като по този начин от една страна ще се поправи и превъзпита подсъдимия С.Ц.С., ще се въздейства предупредително върху него и ще му се отнеме възможността да извърши други престъпления, а от друга страна ще се въздейства предупредително и превъзпитателно и върху другите членове на обществото.  

При горните мотиви, съдът постанови присъдата си.

                                                                            

Председател :  

            12.03.2018г.

            Гр.Червен бряг