РЕШЕНИЕ

 

гр.Червен бряг, 18.04.2018 година

 ИМЕТО НА НАРОДА

Червенобрежкият районен съд в публичното съдебно заседание на осемнадесети април  през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х.П.

                                      

при секретаря Х.П., като разгледа докладваното от съдията Първанов  НАХ.д.№ 88 по описа за 2018 година на Червенобрежки Районен съд на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по реда на глава ХХVІІІ от НПК

С Постановление по реда на чл.199 на основание чл. 357 ал.1 т.4 пр.1 от НПК прокурорът при Червенобрежка районна прокуратура К.П.е внесла в РС – Червен бряг досъдебно производство БП-28/2018 г. по описа на РП-Червен бряг /ЗМ № 132/2018 г. по описа на РУП-Червен бряг с предложение В.М.В., с ЕГН ********** да бъде освободен от наказателна отговорност за престъпление по чл. 345 ал. 2, вр. ал. 1  от НК, като му бъде наложено административно наказание по реда на чл.78а от НК.

В хода на съдебното производство обвиняемия, редовно призован, участва лично.

За Районна прокуратура – гр.Червен бряг представител не се явява и не изразява становище по съществото на делото.

Съдът като прецени събраните в хода на досъдебното производство доказателства прие за установени следните факти:

От фактическа страна

Досъдебното производство е образувано срещу В.М.В., с ЕГН ********** за това, че на 10.03.2018 г., около 11.10 часа на пътна отсечка между с. хххуправлявал МПС – мотопед ххххбез регистрационна табела, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно Наредба І-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от МВР – престъпление по чл. 345 ал. 2 вр. с ал. 1   от НК. 

В хода на разследването са установени следните фактически обстоятелства:

На неустановена дата през зимата или пролетта на 2017 г., обвиняемият В. закупил от свой познат от гр. Червен бяг мотопед ххххПокупката на МПС била в пълно нарушение на установения законов ред – без договор. Мотопедът,  освен, че бил без каквито и да било документи, не бил регистриран по надлежния ред, а и обвиняемият не предприел действия по регистрирането му, въпреки съзнанието, че управлението на МПС без регистрация е престъпление.

Редът за регистрация на МПС е определен в Наредба № І-45 от 24.03.2000г. и съгласно чл. 3 /1/ /изм. – Д.в. бр. 57 от 2007г. от Наредбата.

След, като придобил описаният по-горе мотопед, въпреки съзнанието, че същият не е регистриран по надлежен ред, В. започнал да го ползва.

Около 11.00 часа на 10.03.2018 г. В. се движел с описания по-горе мотопед и без рег. номер между селата хх. По същото време мл. автоконтрольорите при РУ – Червен бряг – Л.В.и Н.З.,  осъществявали контрол на автомобилния транспорт в тази част. Обв. В. наближил образувания от свидетелите пост. Първоначално свидетелите възприели, че водачът на мотопеда е без защитна каска, което било повод да го спрат за проверка. В. също ги възприел при което намалил скоростта и обърнал в обратната посока и тогава свидетелите възприели, че мотопедът е без рег. табела. Това било повод да последват водача със служебния автомобил и когато го настигнали му подали звуков и светлинен сигнал да спре. Водачът спрял. При проверката представил свидетелство за управление на МПС и лична карта, от които била установена самоличността му. От свидетелските показания се установява, че на обвиняемият му е било известно, че следва да управлява регистрирано МПС, но след  закупуването му преди около година непредприел действия за това.

На Венков му бил съставен АУАН, който същият подписал без възражения.

От доказателствата по делото е установено, че МПС хххникога не е било регистрирано.

От приложената на до съдебно производство справка за съдимост е видно, че В.  не е осъждан. 

Горната фактическа обстановка се установява от събраните в хода на ДП доказателства – показанията на свидетелите; АУАН № 532626/10.03.2018 г.;  протоколи за разпити на свидетелите; справка за нарушител;  и справка за съдимост.

Деянието е извършено при пряк умисъл и с ясно съзнание за обществено опасния характер на същото и неговите обществено опасни последици и техния вредоносен резултат.

До горните изводи е стигнал и наблюдаващия прокурор по делото.

Правилни са изводите на прокурора, че  са налице основания за приложение на чл.78а, ал.7 от НК; налице са законовите предпоставки по чл.78а ал.1, б.”а”,”б” и „в” от НК обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание по реда на чл.78а от НК, тъй като същият  не е осъждан и не му е налагано административно наказание по този ред.

При определяне размера на наложеното наказание съдът взе предвид конкретната степен на обществена опасност на деянието при конкретните обстоятелства, съзнанието за вина, установеното в хода на досъдебно производство и потвърдено в съдебно заседание, разкаянието за случая и преклонната възраст на дееца.  

Считайки горните факти съдът наложи на обвиняемия административно наказание глоба в размер на минимума предвиден в закона 1000 лв.

Водим от горното и на основание чл. 378 ал. 4 т.1 от НПК съдът

Р  Е  Ш  И :

На основание чл.78а от НК освобождава В.М.В., с ЕГН ********** *** от наказателна отговорност за извършено престъпление по чл. 345. ал. 2, вр. ал. 1  от НК за това, че на  на 10.03.2018 г., около 11.10 часа на пътна отсечка между с. хххуправлявал МПС – мотопед ххххбез регистрационна табела, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно Наредба І-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от МВР – престъпление по чл. 345 ал. 2 вр. с ал. 1   от НК, като му налага административно наказание глоба в полза на държавата в размер на 1000 /хиляда/ лева.

Решението може да се обжалва и протестира в петнадесетдневен срок от днес за обвиняемия и за РП- Червен бряг, от получаване на съобщението  пред Окръжен съд-Плевен.

 

                                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: