МОТИВИ ПО НОХД №94/2018г. по описа на Районен съд Червен бряг

 

Районна прокуратура – Червен бряг, е повдигнала обвинение срещу  Н.Т.Н.   с  ЕГН **********, роден на  *** ***, обл. Плевен, ул. „Ал.Стамболийски” №20, българин, с българско гражданство, с основно  образование, неженен, безработен, неосъждан, за това, че на 14.03.2018г. около 11.00 часа в ***, на ул. „***“, срещу дом  управлявал МПС – ***с ***, като си служил с 2 бр. регистрационни табели с ***, издадени за друго МПС – ***с рама ***, собственост на  ***с ЕГН ********** *** – престъпление по чл. 345 ал.1 от НК.

В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура Червен бряг- прокурор С. Х. поддържа обвинението срещу подсъдимия, счита същото за доказано по безспорен и несъмнен начин като пледира за постановяване на осъдителна присъда и предлага на съда предвид степента на обществена опасност на деянието да определи и наложи на подсъдимия  за престъплението по чл. 345, ал.1 НК наказание”Глоба” в минимален размер.

            Подсъдимият, редовно призован се явява лично и с пълномощник адв. Н.Н. ***.  Подсъдимият признава вината си в извършеното престъпление и изразява разкаянието си. Процесуалният му представител моли съда да наложи на Н. наказание „Глоба” в определения от законодателя минимален размер.

Съдът като прецени събраните в хода на досъдебното производство доказателства прие за установени следните фактически обстоятелства:

Н.Т.Н.    е с  ЕГН **********. Роден е на  *** ***, обл. Плевен, ***Българин е. С българско гражданство е. С основно  образование е. Не е женен. Безработен е. Не е осъждан. 

С решение по АНД № 429/2011г. по описа на Районен съд Червен бряг, Н.Т.Н. е признат за виновен в престъпление по чл. 343в, ал.2 вр. ал.1 НК  като на основание чл.78а, ал.1 НК лицето било освободено от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „Глоба”, определено в размер на 1000 лв. Решението влязло в сила на 23.02.2012г.

Подсъдимият е неправоспособен. Н. ***18г. Н.Н. решил да си купи лек автомобил от лице в село ***Помолил св. Х.Н.Х.  да го откара до населеното място. На място подсъдимият взел регистрационни табели ***издадени за МПС – ***и ги сложил на местата за поставяне на регистрационни табели на ***с ***. Н. се качил в закупения автомобил и предприел управление в село ***По същото време и място в ***служителят на РУ Червен бряг Г.В.Т. изпълнявал служебните си задължения. На ул. ***свидетелят спрял за проверка два автомобила ***които се движели един след друг. На водача на първият автомобил не били установени нарушения, но на вторият автомобил с водач Н.Т.Н. *** свидетеля установил, че лицето не притежава свидетелство за управление на МПС, а за автомобила представил документ за регистрация на немски език, въпреки, че на автомобила били поставени български регистрационни табели с ***При извършената проверка в ОДЧ  при РУ – Червен бряг се установило, че Н. не притежава валидно свидетелство за управление на МПС, а регистрационните табели ***били за друго МПС, а именно ***собственост на ***от с. ***. Н. обяснил пред служителите на МВР, че е сложил тези табели, за да може да се придвижи с автомобила, за да го разкомплектова за части.

По случая било образувано Бързо производство № 32/2018г. по описа на РП-Червен бряг / ЗМ № 142/2018г.по описа на РУ Червен бряг/.

Н. бил привлечен като обвиняем за това че, на 14.03.2018г. около 11.00 часа в ***, на ул. „***“, срещу дом № управлявал МПС – ***с ***, като си служил с 2 бр. регистрационни табели с ***, издадени за друго МПС – ***с рама ***, собственост на  ***с ЕГН ********** *** – престъпление по чл. 345 ал.1 от НК.

Въз основа на обвинителен акт с вх.№ 1383/22.03.2018г. било образувано настоящето производство пред ЧРС.

Горната фактическа обстановка се доказва от писмените доказателства по делото – АУАН ф.№544368/14.03.2018г.; уведомление от 14.03.2018г. за започване на бързо производство по чл. 356, ал.3 НПК; справка за нарушител л.5-6 от досъдебното производство; протокол за оглед на местопроизшествие   и снимки към него; извлечение от информационната система на КАТ при ОД на МВР Плевен – л.17-18; копие на нелегализирани документи за регистрация на автомобил Форд – л. 19-20; характеристична справка; справка с № 1417/22.03.2018г. ; писмо изх.№ С180015-178-0007923/23.03.2018г. и писмо изх.№ 5331/1/29.03.2018г. на ТД на НАП - Велико Търново, офис Плевен.

            От отделните писмени доказателства по делото съдът установи следните факти и обстоятелства:

Установява се АУАН ф.№544368/14.03.2018г., че на 14.03.2018г. Г.В.Т., в присъствието на ***, констатирали , че подсъдимият в село Р. управлявал без свидетелство за управление на МПС *** като рег.табела отговаряла за лек автомобил ***собственост на ***от с. К..

Видно от справка за нарушител л.5-6 от досъдебното производство,  на Н.Т.Н. са издавани през периода 2010- 2013г. четири броя наказателни постановления за нарушения на ЗДвП и КЗ.

Установява се от протокол за оглед на местопроизшествие  и снимки към него, че на процесната дата на лек автомобил Форд е била поставена  регистрационна табела с № ***

Видно от  извлечение от информационната система на КАТ при ОД на МВР Плевен – на л.17-18, рег.табела с *** е свързана с автомобила ***, собственост на ***от с.С..

По делото са приобщени копия на документи за регистрация на автомобил *** – л. 19-20 на немски език, които обаче не са придружени от легализиран превод, поради което следва да бъдат изключени от доказателствения материал по делото и не следва да бъдат обсъждани.

Установява се от писмо изх.№ С180015-178-0007923/23.03.2018г. и писмо изх.№ 5331/1/29.03.2018г. на ТД на НАП - Велико Търново, офис Плевен, че  относно събирането на  публичното вземане по НАХД № 429/2011г. в размер на 1000 лв.  е образувано изпълнително дело № 15150001765/2015г. при НАП като към 29.03.2018г. няма постъпило плащане за погасяване на задължението.

В подкрепа на посочената по-горе фактическа обстановка са и гласните доказателства съдържащи се в показанията на свидетелите Г.В.Т. и Х.Н.Х.. От показанията на свидетелите се установява автора на извършеното деяние и механизма на осъществяване на изпълнителното деяние на престъплението по чл. 345 ал.2 от НК. Двамата свидетели са очевидци на обстоятелството, че именно подсъдимият е водачът на МПС, който е  управлявал лекият автомобил ***Видно от показанията на св. Х., преди покупката лекият автомобил Форд не е имал регистрационни табели, а подсъдимият носел със себе си два броя такива, които лично окачил на МПС-то. Свидетеля потвърждава обстоятелството, посочено от св. Т., че на процесната дата Н. е управлявал лекия автомобил ***Показанията на двамата свидетели кореспондират изцяло помежду  вкл. по отношение на  субекта на деянието и фактът, че МПС-то е било без регистрационни табели. Показанията на свидетелите съответстват както помежду си, така и с писмените доказателства по делото - АУАН ф.№544368/14.03.2018г.; протокол за оглед на местопроизшествие   и снимки към него; извлечение от информационната система на КАТ при ОД на МВР Плевен – л.17-18. Ето защо съдът ги кредитира изцяло с доверие като ги приема за правдиви и съответни на обективната действителност. В показанията на свидетелите се съдържат преки доказателства за елементите от обективната страна на престъплението по чл.345 ал.1 НК – относно времето и мястото на извършване на деянията,  изпълнителното деяние на престъплението. Гласните доказателства сочат и автора на престъпленията т.е. субекта, както и елементи от субективната страна – мотива за извършване на обществено опасните деяния {„ Той / подсъдимия/ закупи кола…Момчето си носеше акумулатор и два броя табели.”}.

            Гласни доказателства в подкрепа на обвинението се съдържат и в обясненията на подсъдимия. Последният признава вината си и  изразява разкаяние за стореното.

Доказателственият материал по делото обуславя извод, че обвинението срещу Н.Т.Н. е доказано по безспорен и категоричен начин.

            Доказателства за осъществени елементите от обективна страна се съдържат в показанията на разпитаните свидетели Г.В.Т. и Х.Н.Х., обясненията на Н., както и в писмените доказателства - АУАН ф.№544368/14.03.2018г., протокол за оглед на местопроизшествие и снимки към него, както и извлечение от информационната система на КАТ при ОД на МВР Плевен – л.17-18.

            Доказателства за субекта на деянието и елементите на престъплението по чл.345, ал.1 НК от субективна страна се съдържат  в показанията на св. Х.. Престъплението е осъществено при форма на вина – пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 НК, тъй като подсъдимия е съзнавал обществено опасния характер на деянието, предвиждал е неговите обществено опасни последици и е целял тяхното настъпване. Подсъдимия е съзнавал, че управлява автомобил  с чужди регистрационни табели.

            Причините за извършване на деянието са неспазване на установения в страната правов ред и незачитане на правилата и разпоредбите в Закона за движение по пътищата.

            От правна страна : 

Предвид възприетата от съда фактическа обстановка описана в обвинителния акт и изцяло потвърдена от писмените доказателства по делото и свидетелските показания, съдът прие, че  Н.Т.Н.    е осъществил състава на престъпление по чл.345, ал.1 НК като на 14.03.2018г. около 11.00 часа в ***, на ул. „***“, срещу дом  управлявал МПС – ***с ***, като си служил с 2 бр. регистрационни табели с ***, издадени за друго МПС – ***с рама ***, собственост на  ***с ЕГН ********** ***.

Предвиденото по закон наказание за този вид престъпление към датата на осъществяване на деянието е „Лишаване от свобода” до 1 година или „Глоба” от 500 до 1000 лева.

При  индивидуализиране на наказанието на подсъдимия, съдът установи, че са налице каквито и да е смекчаващи отговорността обстоятелства, а именно добрите характеристични данни и обстоятелството, че е неосъждан.  От справката за нарушител на сектор КАТ при ОД на МВР Плевен се установява, че през последните четири години Н. не е нарушавал реда в Закона за движението по пътищата, иманентно свързан с разпоредбата на чл.345 ал.1 НК.

Ето защо съдът намери, че следва да определи наказанията за всяко от двете престъпления при условията на чл.54 НК  като наложи на подсъдимия наказание „Глоба” в размер на 500 лв.

На основание чл. 53 ал.1 буква „а“ от НК  съдът постанови веществените доказателства – 2 бр. табели с рег. №ЕН0150ВС да се отнемат в полза на държавата, като след влизане в сила на присъдата да бъдат изпратени по компетентност на ОД на МВР Плевен, сектор „Пътна полиция”.

Съдът намери, че с определянето на наказанието от този вид и в този размер, ще бъдат постигнати целите на личната и генералната превенция на наказанието визирани в чл. 36 НК, като по този начин от една страна ще се поправи и превъзпита подсъдимия Н.Т.Н., ще се въздейства предупредително върху него и ще му се отнеме възможността да извърши други престъпления, а от друга страна ще се въздейства предупредително и превъзпитателно и върху другите членове на обществото.  

При горните мотиви, съдът постанови присъдата си.

                                                                           

 

Председател :  

            12.04.2018г.

            Гр.Червен бряг